Interim övriga konsultroller

Accountant konsult

Accountant konsult – Vindex bistår med resurslösning Redovisning är det affärsområde vilket Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten.…

Business control konsult

Business Control konsult – Vindex förmedlar rätt konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom business control har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar varje dag verksamma Business Controllers. Ett…

Business Controller konsult

Business Controller konsult – Vindex bistår med kvalitativ konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom Business Controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma i…

Business Controlling konsult

Business Controlling konsult – Vindex tillhandahåller rätt lösning Business Controlling är ett område som sedan start varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi genomför varje vecka ett flertal intervjuer med…

Chefscontroller konsult

Chefscontroller konsult – Vindex bistår med rätt konsultlösning Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades. Det är fortsatt ett fundamentalt affärsområde. Att få…

Chief Financial Officer konsult

Chief Financial Officer konsult – Vindex löser temporära behovet Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

Compliance manager konsult

Compliance Manager konsult – Vindex bistår med rätt konsultlösning Vindex förmedlar duktiga och erfarna konsulter i rollen som Compliance Manager till våra kunder vid temporära behov. Som Compliance Manager konsult har man…

Compliance Officer konsult

Compliance Officer konsult – Vindex bistår med lösning på resursbehovet Vindex förmedlar duktiga konsulter i rollen som Compliance Officer till våra kunder vid temporära behov, såsom vikariat. Som Compliance Officer har man…

Controller konsult

Controller konsult – Vindex tillhandahåller rätt typ av konsultlösning Tillsättningar av konsulter inom området för controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar på daglig basis…

Controlling konsult

Controlling konsult – Vindex löser temporära resursbehov Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen verksamma Business Controllers och Financial Controllers, både…

Ekonomichef konsult

Ekonomichef konsult – Vindex förmedlar kvalitativ konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit framgångsrikt. Att få…

Finance Controller konsult

Finance Controller konsult – Vindex hjälper till att lösa temporära behov Tillsättningar av konsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen duktiga Finance Controllers som är verksamma…

Financial Controller konsult

Financial Controller konsult – Vindex tillhandahåller rätt typ av konsult Tillsättningar av interim Financial Controllers är ett expertområde för oss på Vindex. Vi intervjuar dagligen kompetenta Financial Controllers som befinner sig på…

Financial Planning and Analysis konsult

Financial Planning and Analysis konsult – Vindex bistår med lösning Vindex förmedlar kompetenta konsulter till våra kunder inom Financial Planning and Analysing vid temporära behov. Financial Planning and Analysis är ett område…

Group Controller konsult

Group Controller konsult – Vindex tillhandahåller lösning på tillfälligt behov Tillsättningar av konsulter till interimsuppdrag inom controlling är en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar varje dag personer verksamma i rollen som Group…

Group Financial Controller konsult

Group Financial Controller konsult – Vindex bistår med konsultlösning Tillsättningar av konsulter inom koncernredovisning är en specialisering i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma som interimskonsulter i rollen som Group Financial Controller.…

Head of Business Control konsult

Head of Business Control konsult – Vindex bistår med rätt konsultlösning Business Control är ett område inom vilket Vindex är experter. Det är i allra högsta grad ett av de viktigaste…

Head of Business Controll konsult

Head of Business Controll konsult – Vindex bistår med rätt konsultlösning Business Control är ett område inom vilket Vindex är experter. Det är i allra högsta grad ett av de viktigaste…

Head of Finance konsult

Head of Finance konsult – Vindex tillhandahåller kvalitativ lösning Ett löpande arbete med förmedling av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en typ av differentiering som har…

Head of Financial Control konsult

Head of Financial Control konsult – Vindex bistår med kvalitativ lösning Tillsättningar av interimskonsulter inom ekonomi utgör hela grunden för Vindex verksamhet. Vi intervjuar på daglig basis Financial Controllers med personalansvar som…

Junior controller konsult

Junior controller konsult – Vindex tillhandahåller rätt konsultlösning Vi på Vindex genomför ett dagligt arbete med att intervjua och kvalitetssäkra personer verksamma inom både Business Controlling och Financial Controlling. Ett…

Project controller konsult

Project controller konsult – Vindex förmedlar rätt typ av lösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar på daglig basis duktiga…

Projectcontroller konsult

Projectcontroller konsult – Vindex hjälper till vid resursbehov Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling till våra kunder har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med…

Redovisare konsult

Redovisare konsult – Vindex bistår med kvalitativ resurslösning Redovisning är Vindex huvudsakliga affärsområde. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten, både historiskt sett och i…

Redovisningschef konsult

Redovisningschef konsult – Vindex förmedlar rätt typ av konsult Vindex är specialister på interimstillsättningar inom redovisning. Det är i allra högsta grad ett fundamentalt affärsområde. Att få möjligheten att förmedla en…

Redovisningsekonom konsult

Redovisningsekonom konsult – Vindex löser resursbehovet Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Vi tillsätter flest antalet konsulter inom redovisning, både historiskt sett och i nuläget. Vår…