Accountant konsult

Accountant konsult – Vindex bistår med resurslösning

Redovisning är det affärsområde vilket Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten. Vår kompetens är med andra ord som allra starkast vad gäller tillsättningar av accountants inom redovisning. Detta har sin grund i ett dagligt arbete från vår sida med att intervjua personer yrkesverksamma inom redovisning. Tack vare detta mångåriga och idoga arbete har tillskansat oss en god kunskap om hur marknaden ser ut bland Stockholms redovisningsekonomer. Genom kontinuerlig dialog med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas, som gör det möjligt för oss att snabbt matcha rätt och erbjuda en kvalitativ lösning på ett konsultbehov i form av en interim accountant.

Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom redovisning till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur en ekonomiavdelning fungerar har hittills varit ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder. Vi arbetar därför hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid konsulttillsättningar av redovisningsekonomer.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.