Rekrytering Löneansvarig

Tillsättningar av Löneansvariga har kommit att bli ett bland de områden där Vindex presterar i framkant. Vi intervjuar kontinuerligt personer med en stark profil inom löneområdet. Många av de som intervjuas innehar redan fasta jobb eller är ute på befintliga uppdrag, men har samtidigt ett intresse av att pröva något nytt inom en snar framtid. För oss är det alltid viktigt att på djupet förstå vad våra kandidater har för tidigare erfarenheter, vilka systemkunskaper som finns man och hur man är som person – allt för att kunna göra den bästa tänkbara matchningen mellan person och företag. En förutsättning för att bli tillsatt genom Vindex är att man som person är positiv och har ett genuint intresse och drivkraft till sitt arbete. När det gäller rekryteringar lägger vi ett extra stort fokus på att de personliga egenskaperna ska vara kompatibla med organisationens rådande arbetskultur, allt för att få en matchande och långsiktig tillsättning.

Tillsättningar av Löneansvariga har kommit att bli ett bland de områden där Vindex presterar i framkant. Vi intervjuar kontinuerligt personer med en stark profil inom löneområdet. Många av de som intervjuas innehar redan fasta jobb eller är ute på befintliga uppdrag, men har samtidigt ett intresse av att pröva något nytt inom en snar framtid. För oss är det alltid viktigt att på djupet förstå vad våra kandidater har för tidigare erfarenheter, vilka systemkunskaper som finns man och hur man är som person – allt för att kunna göra den bästa tänkbara matchningen mellan person och företag. En förutsättning för att bli tillsatt genom Vindex är att man som person är positiv och har ett genuint intresse och drivkraft till sitt arbete. När det gäller rekryteringar lägger vi ett extra stort fokus på att de personliga egenskaperna ska vara kompatibla med organisationens rådande arbetskultur, allt för att få en matchande och långsiktig tillsättning.

  Vindex sätt att arbeta har gett upphov till många nöjda kunder som haft ett personalbehov inom lönefunktionen. Vårt fokus på att matcha rätt och långsiktigt tillsammans med vår djupa förståelse för löneområdet har verkligen visat sig att bli ett vinnande koncept. Vi vet att lönefunktionen är en vital del av verksamheten där det inte finns utrymme för felaktigheter. Problemlösa löneutbetalningar är en hygienfaktor för företaget vilket givetvis innebär att kompetens och erfarenhet är av största vikt hos en Löneansvarig och något som vi därmed alltid ser till att erbjuda. Vi jobbar hårt för att behålla vår ledande position som rekryteringsfirma inom löneområdet och därmed är det av oerhört viktigt för oss att skapa goda relationer med samtliga parter.

  Du får gärna hör av dig om du har ytterligare frågor eller är intresserad av ett offertförslag. Läs gärna vidare här nedan för ytterligare information.

  I samtliga typer av bolag kan det uppstå en situation där man förhållandevis fort önskar finna en långsiktig lösning i form av en rekrytering till en specifik roll inom företaget. En allt vanligare anledning till denna situation är att den tidigare personen i rollen har sagt upp sig. Detta är något som blir allt vanligare när rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Samhället har gått från att anställda förblir länge inom samma företag och roll till att vi idag har en arbetsmarknad som karaktäriseras av betydligt fler jobbyten, både inom och mellan branscher. På grund av detta är det inte alls ovanligt att företag hamnar i en situation där en medarbetare lämnat organisationen i jakt på nya erfarenheter. Företaget bör i detta fall initiera en rekryteringsprocess för att finna en ersättare.

  Att som företag på egen hand driva rekryteringsprocesser är ett mycket resurskrävande arbete. I vad som vid många tillfällen är ett något underbemannat läge krävs då att tid ska läggas på att annonsera tjänsten, granska ansökningar, sköta intervjuer, med mera. För att undvika vad som lätt blir en utdragen och mödosam process väljer därför många organisationer att ta extern hjälp av företag såsom Vindex. Vi på Vindex har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag att på ett smärtfritt sätt tillsätta roller med erfarna personer som passar företaget perfekt. Vårt kontinuerliga arbete med att intervjua Löneansvariga i Stockholm har gett upphov till ett stort nätverk av personer verksamma inom löneområdet, varav en stor andel nu är redo för en ny utmaning. På grund av detta kan vi på en förhållandevis kort notis hitta en Löneansvarig som har exakt vad som krävs för att passa bra in på ett specifikt företag.

  Vindex hjälper samtliga typer av företag med lösningar som alla parter uppskattar och ska bli långsiktigt nöjda med. Vi hjälper till att tillsätta en Löneansvarig som förstår och kan hantera verksamheten så att alla organisationens anställda kan fortsätta sitt eget arbete obehindrat. Rekryteringsprocessen skiljer sig från en konsulttillsättning på så vis att det här är betydligt viktigare att se på samarbetet och matchningen mellan företag och arbetstagare ur ett långsiktigt perspektiv. Medan en konsult bör vara någon som klarar av att axla ett arbete under en begränsad tidsperiod, bör en person som rekryteras vara någon som genuint passar in på arbetsplatsen på alla vis. Således testas samtliga slutkandidater i personlighet och kompetens tillsammans med att en noggrann bakgrundskoll utförs, båda i syfte att se till att matchningen blir bästa möjliga.

  Av erfarenhet vet vi att situationer kan ändras mycket fort i organisationer och det kan uppkomma behov från en dag till en annan. Därför jobbar vi proaktivt för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa er med kvalitativa lösningar. Detta gör vi genom att dagligen intervjua och kvalitetssäkra personer med goda erfarenheter av lönefunktionen hos diverse företag. Ibland kan det däremot vara så pass ont om tid att där inte finns tid för företaget att vänta ut en viss persons uppsägningstid. I dessa fall kan vi erbjuda en så kallad hyrköpslösning vilket innebär att vi presenterar konsulter som har möjlighet att påbörja arbetet hos kunden omgående och som dessutom kan tänka sig att efter en viss tid bli anställd hos kunden. Detta är en lösning som blivit mycket uppskattad av både kandidater och kunder då båda sidor får chansen att testa på hur samarbetet fungerar i praktiken. Utifrån båda parternas upplevelse kan man ta ett gemensamt beslut om en fast anställning direkt hos kunden vore relevant eller ej. I praktiken innebär detta att provanställningen ligger hos Vindex.

  Vi tillhandahåller löneansvariga vars bakgrunder skiljer sig åt både gällande erfarenheter och expertis. Bland annat erbjuder vi kandidater som varit på både nationella och internationella företag och arbetat i flertalet olika lönesystem. Vi har också kandidater med goda erfarenheter av systembyte och förändringsarbeten. På så sätt har vi alltid möjlighet att kunna hjälpa till att täcka upp för en person som försvinner med en träffsäker rekrytering med de kompetenser som kunden anser är viktiga.

  I arbetet som löneansvarig ansvarar du för bolagets lönehantering med huvuduppgiften att se till att rätt lön betalas ut till bolagets anställda vid rätt tidpunkt. Tillsammans med dina kollegor i teamet på löneavdelningen arbetar du löpande med de administrativa rutinerna för att ta fram lämpliga underlag som krävs för att utbetalningarna ska ske felfritt. Arbetsuppgifterna inkluderar hantering av löner, betalning av försäkringar, pensioner och olika förmåner för anställda, t.ex. friskvård eller subventionerade luncher/matkort. Du koordinerar tidrapporter, sjukskrivningar, skattedeklarationer, anställningsavtal, bonusar, provisioner och eventuella fordringar från kronofogden, samt eventuellt beskatta bilförmån för dem som har tjänstebil. Den här tjänsten kan även innebära att man har ansvaret för kontrolluppgifter, semesterårskifte, dvs. beräkning av semesterskuld, meddela anställda om status och betala ut sparade semesterdagar i semesterbanken. Den löneansvarigas uppgift kan också medföra att man är systemansvarig, dvs. se till att lönesystemet uppdateras kontinuerligt.

  För en del företag ligger lönefunktionen inom ramen för HR:s ansvar eller vice versa. Detta kan innebära att även HR-relaterade arbetsuppgifter också ingå i ditt ansvarsområde. Normalfallet är dock att de delar som är relaterade till bokföring och betalning ligger utanför HR-området och inom lönefunktionen.

  Din kompetens spelar en central roll vid hantering av medarbetarnas frågor kring lön, sjuklön, semester, pensioner och försäkringar. Det ligger inom ditt ansvarsområde att se till att alla anställningsavtal konstrueras på ett korrekt sätt samt att de håller sig till lagar och regler. Ingår gör även lönebildning, lönekartläggning och lönerevision. 

  Administration och arbete med lönearter (de delar som utgör lönen, såsom månadslön, sjuklön, bilförmån etc) ingår i ansvaret. Arbetet kan innebära att upprätta nya lönearter, justera de som finns med hänsyn till förändringar i verksamheten eller justera dem med hänsyn till nya lagkrav. För att arbetet med lönearter skall fungera krävs det även att de är rätt kopplade till tidrapporter och att de som tidrapporterar använder olika fält på rätt sätt. Det bör även finnas interna kontroller som följer upp att arbetet sker på ett bra sätt och vid årlig revisionen kontrolleras detta arbete.

  • Koordinera tidrapportering
  • Löner, avstämningar
  • Arbetsgivaravgifter, rapportering och betalning
  • Särskild löneskatt (pensioner), rapportering och betalning
  • Hantering av försäkringsfrågor relaterat till anställda
  • Hantering av tjänstepension 
  • Hantering av Utlägg
  • Semesterskuld
  • Bokföring
  • Anställningsavtal
  • Lönestatistik
  • Rapportering till SCB
  • Årlig lönerevision och genomgång av löner
  • Kollektivavtal
  • Övrig administration relaterat till lön

  Bolagsstorlek

  Det vanligaste är att löneansvariga hittas i mindre eller medelstora bolag och har det yttersta ansvaret för löneprocessen. Branschen, så väl som antal anställda, spelar stor roll för hur rollen är utformad. Om man är ensamt ansvarig för lönefunktionen ställs stora krav på att man har goda kunskaper i samtliga delar av löneprocessen. I större bolag jobbar man istället fler på löneavdelningen och alla har sina egna ansvarsområden till skillnad från att en löneansvarig sitter på det övergripande ansvaret.

  Egenskaper och kompetens

  De egenskaper vi värderar högst hos en Löneadministratör är att denna är noggrann, ansvarstagande, och välstrukturerad. Det är även av vikt att man besitter en god serviceförmåga, är tillförlitlig, flexibel och prestigelös i sitt agerande. När vi utser kandidater med löneansvar anser vi det dessutom viktigt att de har kvaliteter som inte nödvändigtvis är sammanbundna med själva löneadministrationen. Vi är exempelvis noggranna med att alla slutkandidater skall vara handlingskraftiga personer med ett fokus på att snabbt finna sig i sin nya roll och därmed kvickt och smärtfritt ta sig an företagets lönefunktion. Andra viktiga egenskaper hos de kandidater vi presenterar är att de är kritiskt tänkande och inte är främmande för förändringar inom företagets funktioner och system.

  Att våra kandidater är anpassningsbara och flexibla är viktigt för oss då vi förstår att oväntade förändringar hos företag kan vara en anledning till att en nyrekrytering sker. Förutom detta är självklart tidigare erfarenheter något betydelsefullt att ta hänsyn till hos kandidaterna. Vi anser att det däremot finns fler mått på erfarenhet än endast antalet år personen varit verksam. Vindex undersöker tidigare prestationer, på vilken nivå personen i fråga arbetat tidigare samt hur intresserad kandidaten genom sin karriär har varit av att lära sig nya saker och system. Utöver dessa mer specifika faktorer ser vi alltid till att våra slutkandidater i rollen som Löneansvarig är mycket självgående och att de har en förmåga att snabbt sätta sig in i och förstå nya organisationer.

  Sammanfattningsvis är det viktigt att kunskapen hos en Löneansvarig är bred, något som inte bör mätas i antal år med samma arbetsroll utan genom prestationer och strävan att utvecklas. Att den Löneansvariga har goda sociala förmågor är även detta något vi värderar mycket högt hos en Löneansvarig. Att vara en skicklig kommunikatör är av vikt för att personen ska fungerar bra med kollegor inom närliggande funktioner men även för att uppgiften som support gentemot övriga delar av organisationen ska kunna genomföras väl.

  Systemkunskaper inom lön som ofta efterfrågas

  En betydande del av rollen som Löneansvarig är givetvis användning av det lönesystem som finns hos organisationen. Idag används en hel uppsjö av olika system på arbetsplatser runt om i landet. De vanligaste systemen är Agda, Visma, Flex och Hogia, medan andra system bland annat inkluderar Crona Lön, MaxPA, SPCS, Kontek, BL Administration och Aditro. Trots att systemen används för att i slutändan tillgodose samma behov så används de ofta på olika vis. Hur de används påverkas av systemets utformning och funktionalitet, men även på branschen och organisationen de används inom. För att snabbt få en förståelse för detta krävs en systemvana av samma eller liknande system, varför vi gör vårt bästa för att se till att kandidaten tidigare varit i kontakt med och har god kunskap om de system som används hos den tänkbara kunden.

  Branscherfarenhet

  För att matchningen mellan rekryteringskandidaten och kunden skall bli så bra som möjligt tar vi alltid hänsyn till vilken erfarenhet kandidaterna har av branschen i fråga. Detta har visat sig att vara en stor fördel både för den nyanställde och för företaget då man slipper problem som kan orsakas av att mycket inom löneområdet kan variera med branschen. Inom bank och finans finns till exempel vissa lönearter som man inte kan finna hos ett företag inom exempelvis FMCG-branschen och vice versa. På samma vis finns skillnader mellan till exempel försäkrings- och fastighetsbolag. Något annat som skiljer sig mellan branscher är kollektivavtal, ett område som den Löneansvariga bör ha kompetens inom. En branscherfaren Löneansvarig hanterar kollektivavtal med enkelhet medan någon med mindre erfarenhet av en specifik bransch givetvis har en längre startsträcka. Förutom dessa mer påtagliga skillnader finns där även kulturella olikheter mellan branscher, något som bland annat påverkar kommunikationen med de anställda. Till exempel vet den som besitter en branschvana vilka frågor som kan tänkas förekomma gällande bland annat semester, sjukfrånvaro och lön. Man får även en bättre förförståelse för de anställda inom företaget och deras behov. Utifrån detta blir det tydligt varför branscherfarenhet är en betydande faktor för oss på Vindex när vi matchar lämpliga kandidater med företag.

  Löneansvarig Stockholm

  Vindex arbetar till den största delen med tillsättningar inom Stockholmsregionen och de närliggande orterna Uppsala och Södertälje. Vi är däremot inte främmande för att i enstaka fall tillsätta Löneansvariga i andra regioner. Vid tidigare tillfällen har vi till exempel tillsatt konsulter i andra storstadsregioner såsom Göteborg, Malmö, Västerås och Borås. Som bäst är vi däremot inom Stockholmsområdet då det är där vi arbetat upp vårt nätverk av kunniga personer inom löneområdet.

  Pris för anställning av Löneansvariga

  Vi gör alltid vårt bästa för att tillsätta den bäst matchande konsulten utifrån ett företags verksamhet, önskemål och krav. Att sätta en mer precis prisnivå utan att ta hänsyn till profilen som efterfrågas är en omöjlighet då priset till stor utsträckning beror på faktorer som erfarenhet och kompetens tillsammans med utbildningsbakgrund, branscherfarenhet, systemkunskap och tidigare ansvarsgrad. Vi har däremot noggrann statistik inom området efter ett stort antal tidigare tillsättningar och är öppna för att diskutera både konsultprofil och pris direkt med företaget. Värt att notera är att en längre period av lågt utbud men hög efterfrågan av Löneansvariga har gett upphov till en upptrissad lönenivå för rollen och därmed också en högre prisnivå för Löneansvariga.

  Rekryteringsfirmor som arbetar med tillsättning av Löneansvariga

  Det finns fler skickliga företag som likt Vindex arbetar med tillsättningar & interimslösningar av Löneansvariga. En stor och välomtyckt aktör som utgör en mycket god konkurrent till Vindex är rekryteringsfirman Wise som länge varit den ledande rekryteringsbyrån inom löneområdet. Även andra rekryteringsbolag som exempelvis Michael Page och Academic Work gör tillsättningar inom detta område. Dessa tillsammans med mer nischade rekryteringsföretag inom ekonomisegmentet gör det uppenbart att det råder goda valmöjligheter för organisationer på jakt efter duktiga medarbetare inom löneområdet. Den skarpa konkurrenssituation vi befinner oss i är en bidragande orsak till att vi på Vindex alltid strävar efter och gör vårt allra bästa för att bibehålla vår höga kvalité.

  Vindex outsourcade lönehantering

  För organisationer mellan 5 och 150 anställda erbjuder Vindex en outsourcad lösning genom vårt service center på Gotland. Detta är ett alternativ till en intern lönehantering och är således en utmärkt lösning för ett mindre företag som ej är i behov av egen heltidspersonal inom lönefunktionen.