Rekrytering Redovisningsansvarig

Vindex arbetar med att rekrytera redovisningsansvariga, redovisningsekonomer och andra personer inom redovisningsfunktionen. Området redovisning har blivit vår huvudsakliga specialisering och antalet redovisningsekonomer utgör den absoluta majoriteten relativt andra roller vi tillsätter. Varje dag intervjuar vi flertalet personer med helhetsansvar för redovisningen och har därför fått stark kompetens i att tillsätta redovisningsansvariga. Vindex rekryterare har själva både erfarenhet av redovisning samt gedigen erfarenhet av rekryteraryrket. Vi söker rätt kandidater till alla typer av bolag med olika nyanser av förutsättningar och kompetenskrav.

Vindex arbetar med att rekrytera redovisningsansvariga, redovisningsekonomer och andra personer inom redovisningsfunktionen. Varje dag intervjuar vi flertalet personer med helhetsansvar för redovisningen och har därför fått stark kompetens i att tillsätta redovisningsansvariga med olika bakgrund och kompetens. Området redovisning har blivit vår huvudsakliga specialisering och vi har ständigt flera rekryteringsprocesser av redovisningsansvariga igång.

  Vindex har en mångårig erfarenhet av att tillsätta kandidater inom redovisning. Det i kombination med en grundlig och djup förståelse för hur redovisning och ekonomiavdelningar i allmänhet fungerar, har vi hittills varit framgångsrika inom vårt område. Framledes vill vi behålla vår position på marknaden som en av de ledande rekryteringsbolagen vid tillsättningar av redovisningsansvariga vid uppkomna rekryteringsbehov. 

  Hör gärna av dig till oss om du har ett rekryteringsbehov, kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Behovet att rekrytera uppstår av olika anledningar och det har blivit allt tydligare att marknaden nu har en stor rörlighet. Det innebär att fler kandidater byter jobb oftare. Det kan antingen bero på till exempel att en person går i pension eller att företag har behov av ytterligare personal på grund av stark tillväxt. Därmed måste bolag i större utsträckning starta rekryteringsprocesser, något som tar både tid och resurser. När dessa behov uppstår har Vindex gedigen erfarenhet av att hjälpa våra kunder och tack vare att vi specialiserat oss på att rekrytera redovisningsansvariga har vi blivit experter på att matcha rätt kandidat med rätt kund för långsiktiga lösningsalternativ. Sammanfattningsvis har vi god inblick och kännedom om hur rollen som redovisningsansvarig ser ut och kan därför snabbt och precist erbjuda våra tjänster till kunden.

  När vi rekryterar personer till våra kunder är vi måna om hitta rätt kompetens så väl som att man passar in i gruppen personlighetsmässigt. Vi tar stor hänsyn till vad kunden önskar samt hur arbetsmiljön ser ut och tar därifrån fram kandidater baserat på erfarenhet och personlighet. Vi gör även en bakgrundskontroll på samtliga slutkandidater,  

  Det kan vara med väldigt kort varsel ett behov dyker upp, både när det gäller långsiktiga och kortsiktiga behov. Vårt arbetssätt är utformat på ett proaktivt sätt då vi intervjuar nya kandidater varje dag för att snabbt kunna lösa behovet när det väl uppstår. Om en kund har väldigt bråttom och inte kan vänta på uppsägningstid så erbjuder vi något som kallas hyrrekrytering/hyrköp. Upplägget innebär att vi tar fram kandidater som är tillgängliga att börja omgående men som är intresserade att av en fast anställning på sikt. Vi har sett att hyrrekryteringar är ett mycket uppskattat koncept för både kund och kandidat då man har chansen att testa på det dagliga arbetet med varandra innan man fattar beslut om en fast tjänst. Man kan säga att provanställningen i praktiken ligger hos Vindex. 

  Som redovisningsekonom i allmänhet och även som redovisningsansvarig, arbetar du med olika ekonomiska aktiviteter och där ingår bland annat den löpande redovisningen och in- och utbetalningar. Rollen som redovisningsansvarig innebär ofta ett helhetsansvar för den operativa redovisningen där du arbetar ax till limpa, alltså allt från fakturering och avstämningar till bokslut, årsredovisning och rapportering. Kombinationen av ”högt och lågt” betyder att du dels måste ha avancerad redovisningskompetens men också kunna hugga i och beta av enklare uppgifter. 

  Redovisningsprocessen

  Som redovisningsekonom ingår arbete med löpande redovisning, månads- och årsbokslut, avstämningar, moms- och skattedeklarationer, inkomstdeklaration och årsredovisningar. Analytiska inslag kan också ingå i rollen, t.ex. av resultatet där man undersöker anledningen till eventuella avvikelser. Att rapportera, vara behjälplig mot revisorerna och ha kontakt med myndigheter är andra vanligt förekommande uppgifter.

  På många arbetsplatser krävs det att man dagligen utvärderar redovisningsprocessen och därefter utvecklar och förbättrar arbetssätt och rutiner. Dessutom är en redovisningsekonom ibland involverad i budget- och prognosarbete samt analyserar intäkter och utgifter. 

  Redovisningsavdelningen och dess utformning

  I varje företag oavsett storlek har redovisningsfunktionen en viktig betydelse och är den centrala delen av ekonomiavdelningen. I medelstora bolag är ekonomifunktionen ofta utformad så att man har flera anställda i roller som ekonomiassistent eller redovisningsekonom och de sköter den löpande redovisningen. Rapporteringen sker då vanligtvis till en ekonomichef. I mindre bolag kan det räcka med endast en person som sköter ekonomin och då kallas denne ekonomiansvarig eller redovisningsansvarig.  

  I koncerner och större bolag består ekonomiavdelningen av flertalet anställda och man har delat upp funktionen på ett annat, mer inrutat sätt. Vanligt är till exempel att man delar upp kund- och leverantörsreskontra i olika grupper och de arbetar endast med fakturor mot kunder respektive leverantörer. De anställda som ingår i de här grupperna tituleras ofta som ekonomiassistent. Tar man ett steg upp finner vi redovisningsekonomen som ansvarar för den löpande redovisningen och allt som tillhör det. Ansvarsfördelningen ser olika ut i olika företag, antingen har varje redovisningsekonom ett helhetsansvar för ett specifikt bolag och arbetar då med redovisningen ax till limpa. Eller så delar man upp ansvaret baserat på arbetsuppgifter. Oftast rapporterar man till en ekonomichef/CFO eller en redovisningschef som har det yttersta ansvaret för redovisningsfunktionen. Om båda dessa roller finns, ofta i ett mycket stort bolag, arbetar ekonomichefen/CFO:n mer åt det strategiska hållet snarare än med det operativa. 

  Egenskaper och kompetens

  För att lyckas i rollen som redovisningsansvarig krävs det att du är noggrann, strukturerad, ansvarsfull och har förmågan att se helheten i redovisningen. Dessutom måste du ha både breda och djupa redovisningskunskaper samt vara uppdaterad i aktuella regelverk för att kunna fatta rätt ekonomiska beslut. Vi värderar också kritiskt tänkande och handlingskraftighet, att vara en så kallad ”doer”. För att kandidater ska kunna sätta sig in i nya arbetsuppgifter och situationer krävs att man är självgående och flexibel i kombination med en god redovisningskompetens. 

  Kompetens av olika ekonomisystem

  Vilket system ett företag använder beror ofta på bransch och storlek. De som förekommer oftast och som vi ser stor efterfrågan från kunder av är Visma, Unit4, SAP och Navision. Vi ser också att Netsuit är ett växande system. Skillnaderna mellan de olika systemen är exempelvis hur man rapporterar, kapacitet och funktioner beroende på bransch men ändamålet är slutligen detsamma. Som redovisningsansvarig behöver man också ha goda kunskaper i Excel för att kunna hantera och bearbeta data. Ju bredare erfarenhet man har av olika system, desto enklare är det att lätt och snabbt sätta sig in i ett nytt. 

  Erfarenheter från olika branscher

  Eftersom branschen företaget är verksam i kan påverka redovisningen på olika sätt, kan branscherfarenhet vara av stor betydelse. Speciellt när det gäller att snabbt komma in i rollen och uppstartssträckan är kort. Olika branscher innebär olika grad av komplexitet och det finns även skillnader i ett ha arbetat i ett större internationellt bolag i jämförelse med ett mindre svenskt bolag. Det finns flera regelverk att förhålla sig till och bolag tolkar även dessa olika.   

  Något som också skiljer sig åt i olika bolag är kulturen och det påverkar i sin tur kommunikationen internt. Därför kan en specifik branscherfarenhet vara positivt för att hantera situationer och det dagliga arbetet på ett så smärtfritt sätt som möjligt. 

  Stockholm är vår huvudsakliga marknad i arbetet med att presentera kandidater för kunder och där ingår även Uppsala och Södertälje vid behov. I vissa situationer har vi även bistått med rekryteringar i Malmö och Göteborg eller andra städer där förfrågningar inkommit. Dock är vi starkast i Stockholm då majoriteten av vårt breda nätverk av redovisningsansvariga finns där. 

  Lönenivån för en redovisningsansvarig beror självklart på flera faktorer. Kundens önskemål gällande spetskompetens och erfarenhet spelar in men i allmänhet har det under en längre period varit en hög efterfrågan och ett lägre utbud, vilket har pressat upp lönerna något. Det gäller både för juniora såväl som seniora redovisare. Det är svårt att sätta en exakt lönenivå i siffror då det beror på vad som efterfrågas. Annat som kan påverka lönen kan vara rollens ansvarsgrad samt kandidatens kompetens, utbildning och branscherfarenhet. Tack vare vår gedigna erfarenhet av att rekrytera redovisningsansvariga har vi god statisk från flertalet tillsättningar och bollar gärna detta om kund eller kandidat önskar.

  Det finns ett flertal rekryteringsbolag på marknaden som arbetar med att tillsätta redovisningsansvariga. Att vi har många konkurrenter kräver att vi arbetar hårt för att fortsätta hålla hög kvalitet på det dagliga jobbet vi utför. Att ha intervjuat samtliga redovisningsansvariga i Stockholm är ett mål vi vill uppå och tack vare det har vi en stor databas med olika personer med varierande bakgrunder, lönenivåer och personligheter. Vi har fått en grundlig förståelse för rollen på grund av att vi nischat oss mot redovisning och vet vilket ansvar och arbetsuppgifter som ingår. Detta medför att vi gör bra matchningar och lyckade rekryteringar.