Rekrytering ekonomer

Vi på Vindex fokuserar till fullo på rekrytering och tillsättning av ekonomer i alla olika befattningar. Med lång och bred erfarenhet inom området har vi utvecklat en utmärkt kännedom om behovet på marknaden. Vi har en god och kontinuerlig kontakt med såväl kunder som kandidater och har under åren etablerat ett brett nätverk som är till ert förfogande. Detta nätverk håller vi konstant uppdaterat för att säkerställa en precis och effektiv matchning av kandidater till våra kunder.

Vi på Vindex fokuserar till fullo på rekrytering och tillsättning av ekonomer i alla olika befattningar. Med lång och bred erfarenhet inom området har vi utvecklat en utmärkt kännedom om behovet på marknaden. Vi har en god och kontinuerlig kontakt med såväl kunder som kandidater och har under åren etablerat ett brett nätverk som är till ert förfogande. Detta nätverk håller vi konstant uppdaterat för att säkerställa en precis och effektiv matchning av kandidater till våra kunder.

  Vi tillhandahåller alla typer av ekonomitjänster, allt ifrån Ekonomiassistenter till Business- och Financial Controllers och Ekonomichefer/CFO. För att axla dessa olika roller är ansvarsfullhet, noggrannhet och flexibilitet av största vikt. Kompetenskraven är givetvis varierande men ambitionen att utvecklas och kunna hantera snabbföränderliga miljöer är ett framgångsrecept som vi ständigt letar efter hos kandidater. Du har lätt för siffror och en passion för företagande såväl som en positiv attityd.

  Vår målsättning är att matcha rätt kompetens med rätt kunder, oavsett storlek på företag eller vilken bransch företaget är verksam i. Vi arbetar flitigt för att bibehålla vår roll som en av de ledande aktörerna inom rekrytering av ekonomer genom att bygga nya relationer med framtida kunder och kandidater samt värna om redan existerande relationer. Vi hoppas att ni tar er tiden att fylla i nedan formulär så fortsätter vi därifrån!

  För kompletterande svar på ytterligare frågor, läs gärna mer längre ner.

  Anledningen till varför behov av rekrytering uppstår kan variera. En trend vi ser på marknaden just nu är att den blir mer och mer rörlig vilket gör att folk letar nya jobb med högre frekvens. I övrigt är vanliga anledningar att anställda går i pension eller att företag expanderar och därmed kräver ytterligare arbetskraft. Detta leder till att företagen tvingas inleda långa och kostsamma rekryteringsprocesser. Då Vindex har lång och bred erfarenhet av att assistera företag i sådana situationer, kan vi snabbt och precist hitta rätt kandidater till rätt tjänst. Vårt mål är att på ett effektivt och pricksäkert sätt hitta långsiktiga lösningar som är optimala för får kunder och kandidater.

  Rätt kompetens och precision vid personlighetsmatchning är av stor vikt vid en rekrytering för att säkerställa att kandidaterna passar in i gruppen. Vi utgår från vilken kompetens kunden behöver samt företagets arbetsmiljö när vi screenar för potentiella kandidater. Våra kandidater får genomgå ett kompetens- och ett personlighetstest för kvalitetssäkring av kompetens och sociala förmågor, som också kompletteras med intervjuer och en bakgrundskontroll på slutkandidaterna.

  Då rekryteringsbehov kan uppstå med mycket kort varsel så är vi noggranna med att jobba proaktivt med exempelvis intervjuer av kandidater för att möta behovet av en rekrytering direkt när det uppstår. Ibland kan behovet av rekryteringen vara så akut att det inte finns tid att invänta en uppsägningstid. För att möta detta behov så erbjuder Vindex en så kallad hyrköpslösning, vilket innebär att vi presenterar konsulter som har möjlighet att börja jobba omgående och som så småningom kan tänka sig bli anställda av kunden. Därmed får både kund och kandidat testa hur välfungerande arbetssituationen skulle vara, och i praktiken innebär detta att provanställningen ligger hos Vindex.

  Att ha jobbat i flertalet branscher är i många fall essentiellt för att kunna utföra sitt jobb med bravur. Erfarenhet av att ha jobbat i olika typer av organisationer med varierande komplexitet ger självfallet olika grader av kompetens. Det är också en väsentlig skillnad på svenska och internationella organisationer av olika storlekar när det kommer till regelverk och policys.

  Kommunikationen inom ett företag präglas också av de kulturella skillnaderna som finns i olika branscher och på olika marknader. Specifik branscherfarenhet är därmed en betydelsefull förutsättning när det kommer till att hantera de varierande och utmanande situationer som kan uppstå. Förståelse för kultur och policys kommer underlätta det löpande arbetet och bidra till en proaktiv approach till problematiska situationer.

  Den marknad vi i huvudsak arbetar med när det kommer till att erbjuda tillgängliga ekonomer är Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje), men vi har vid enstaka tillfällen även gjort tillsättningar i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av ekonomer finns dock främst i Stockholm och det är där vi är som starkast.

  Lönenivån för ekonomer är varierande och beror helt på erfarenhet, kompetens och behov hos arbetsgivaren. Högre uppsatta ekonomer så som Ekonomichefer/CFO har under en längre period fått en upptrissad lönenivå på grund av lägre utbud och en växande efterfrågan. Att sätta en generell lönenivå för ekonomer är dock omöjligt då faktorer som kompetens, branscherfarenhet och ansvarsgrad spelar stor roll. Vi på Vindex har lång och god erfarenhet av tillsättningar och lönediskussioner så vi hjälper gärna till och guidar inom det området.

  Vi är inte ensamma om att arbeta med tillsättning av ekonomer och det råder en stark konkurrens med flertalet duktiga headhunters med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade konkurrenter i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt de senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga ekonomer och den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.