Kajsa Dahlberg (Vindex), Rekryterare - Redovisningschefer och redovisningsansvariga

Kajsa Dahlberg

Redovisningschefer och redovisningsansvariga

Kajsa Dahlberg har tidigare arbetat med revision på EY med fokus på fastighetsbolag och som redovisningsekonom på Einar Mattsson med fokus på fastighet/entreprenad. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.