Rekrytering Finance Manager

Arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att få möjligheten att leverera chefer, dvs Finance Manager, är extra prestigefyllt för oss och vi tar oss ann dessa förfrågningar från kunderna med största möjliga entusiasm och beslutsamhet. Vår kompetens är som allra starkast vad gäller tillsättningar av Finance Manager vid rekryteringsbehov.

Vi har ett par framgångsfaktorer som vi tittar extra på: att kandidaterna är engagerade, positiva, framåtlutade och har ett intresse för andra människor. Därefter ser vi till tjänstens karaktär – för ett stort och komplext bolag bör en Finance Manager ha god ledarskapsvana för att coacha både ekonomipersonal och verksamhet. Denne bör även ha många års erfarenhet inom både redovisning och controlling, både ”på golvet” och i ledarpositioner. Då själva verksamheten och ekonomiuppföljningen i ett stort bolag alltid är komplex i flera bemärkelser är det även viktigt att man som Finance Manager har en hög spatial och numerisk förmåga för att snabbt kunna ta fram ekonomisk information. Vi har naturligtvis även djupa referenssamtal för att utvärdera tidigare insatser och ställa det här mot den roll som ska tillsättas.

Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur ekonomi och redovisning fungerar har hittills varit ett lyckat drag. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid rekryteringar av Finance Manager.