Rekrytering till olika roller

Business control

Business control – Vindex är din rekryteringspartner Tillsättningar av Business Controllers är en nisch som Vindex innehaft sedan bolaget startades och det är fortsatt ett vitalt område för oss. Vi…

Business Controller

Business Controller – Vindex är din partner vid rekrytering Tillsättningar av Business Controllers är en nisch som Vindex innehaft sedan bolaget startades och det är fortsatt ett vitalt område för…

Business controlling

Business controlling – Vindex är din rekryteringspartner Tillsättningar av Business Controllers är en nisch som Vindex innehaft sedan bolaget startades och det är fortsatt ett vitalt område för oss. Vi…

Business intelligence

Business Intelligence – Vindex bistår med kandidater Vindex bakgrund finns inom Business Intelligence, då Peter Bergmark på Vindex har arbetat mer än 14 år inom detta område kopplat till ekonomiuppföljning…

CFO

Vindex – en av de ledande aktörerna vid rekrytering av CFO Arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten…

Compliance manager

Betydelsen av att säkerställa att lagstiftning, regelverk, policies, kvalitetskrav och codes of conducts efterlevs ökar i dagens näringsliv. Vindex erbjuder kunniga managers inom compliance till bolag inom ett brett urval…

Compliance officer

Betydelsen av att säkerställa att lagstiftning, regelverk, policies, kvalitetskrav och codes of conducts efterlevs ökar i dagens näringsliv. Vindex erbjuder kunniga experter inom compliance till bolag inom ett brett urval…

Controlling

Controlling – Vindex bistår med kvalitativa kandidater Vindex primära specialisering är området redovisning och det är inom detta område som vi i dagsläget och historiskt sett har hjälpt flest kunder…

Finance controller

Rekrytera Finance controller Finance controller är vanligtvis en roll med fokus på finalt ansvar för bokslut och redovisning på bolagen, eller de legala enheterna. Utbildning och erfarenhet av redovisning och…

Finance director

Rekrytera Finance Director  Arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att…

Financial analyst

Rekrytera Financial analyst Många företag har behov av ett flertal roller med finasiell inriktning. Financial analyst är vanligtvis en roll med fokus på att analysera på olika dimensioner i systemen…

Financial controller

Rekrytera Financial controller Många företag har behov av ett flertal controller-roller med olika profilering. Financial controller är vanligtvis en roll med fokus på finalt ansvar för bokslut och redovisning på…

Financial Director

Rekrytering Financial Director  Arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att…

Financial Manager

Rekrytera Financial Manager  Arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att…

Financial planning and analysis

Många företag har behov av ett flertal roller med finasiell inriktning. Financial planning and analysis är ett område med fokus på att planera och analysera på olika dimensioner i systemen…

Group controller

Rekrytera Group controller Group controller är vanligtvis en roll med fokus på finalt ansvar för bokslut och redovisning på bolagen, eller de legala enheterna. Utbildning och erfarenhet av redovisning och…

Group financial controller

Rekrytering Group financial controller I företag med behov av ett flertal controller-roller med olika profilering är financial controller vanligtvis en roll med fokus på finalt ansvar för bokslut och redovisning…

Head of accounting

Rekrytera Head of Accounting Arbete med tillsättning av kandidater inom redovisning utgör en stor del av Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just redovisningsekonomer är en medveten differentiering som hittills har…

Head of Business Control

Head of Business Control – Vindex är din partner vid rekryteringsbehov Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades och är i allra högsta…

Head of Business Controll

Head of Business Controll – Vindex bistår med hjälp vid rekryteringsbehov Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades och är i allra högsta…

Head of Financial Control

Head of Financial Control – Vindex är din partner vid rekryteringsbehov Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades och är i allra högsta…

Junior Controller

Rekrytera Junior Controller Vindex primära specialisering är området redovisning och det är inom detta område som vi i dagsläget och historiskt sett har hjälpt flest kunder vid rekryteringsbehov av controllers.…

Project controller

Rekrytering Project Controller Tillsättningar av kandidater inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln Project Controller som befinner sig på uppdrag…

Projectcontroller

Rekrytering Projectcontroller Tillsättningar av kandidater inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln projectcontroller som befinner sig på uppdrag och som innehar…

Redovisare

Rekrytera redovisare Redovisning är det område som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Vi har genom åren tillsatt flest kandidater inom redovisning och det är fortsatt vår starkaste gren. Ett mångårigt…

Redovisningschef

Rekrytera redovisningschef Arbete med tillsättning av kandidater inom redovisning utgör en stor del av Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just redovisningsekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

Redovisningsekonom

Rekrytera redovisningsekonom Redovisning är det område som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Vi har genom åren tillsatt flest kandidater inom redovisning och det är fortsatt vår starkaste gren. Ett mångårigt…

Rekrytera Chefscontroller

Rekrytera Chefscontroller i Stockholm Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades och är i allra högsta grad fortsatt ett fundamentalt affärsområde. Att få…

Rekrytera Chief Financial Officer

Rekrytering av Chief Financial Officer i Stockholm Arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten differentiering som hittills har…

Rekrytering Accountant

Accountant Redovisning är det område som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Vi har genom åren tillsatt flest kandidater inom redovisning och det är fortsatt vår starkaste gren. Ett mångårigt och…

Rekrytering Controller

Rekrytera Controller i Stockholm Vindex primära specialisering är området redovisning och det är inom detta område som vi i dagsläget och historiskt sett har hjälpt flest kunder vid rekryteringsbehov av…

Rekrytering ekonomichef

Vindex arbetar med att rekrytera ekonomichefer till anställning hos våra kunder, men även för uthyrning på interimsroller. Vi som arbetar på Vindex har själva erfarenhet av att själva arbeta inom…

Rekrytering Ekonomichef

Rekrytera Ekonomichef i Stockholm Arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept.…

Rekrytering Finance Manager

Arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att få möjligheten att…