Rekrytering Lönekonsult

Vi på Vindex ligger i framkant när det kommer till uthyrning av Lönekonsulter. Detta tack vare en kombination av vårt breda nätverk och vårt strukturerade och väl beprövade arbete med rekryteringsprocesser. Vi erbjuder rätt kompetens som är personligt anpassad till ditt företags särskilda behov.En Lönekonsult arbetar självständigt med lönefrågor som inkluderar både HR och redovisning. Att få fram lönebesked kräver kunskap och information, vilket kan innebära lika många behov att uppfylla som antalet anställda som får lön. Sverige har en komplex löneprocess och lönehanteringen kräver rätt kompetens. 

Vi på Vindex ligger i framkant när det kommer till uthyrning av Lönekonsulter. Detta tack vare en kombination av vårt breda nätverk och vårt strukturerade och väl beprövade arbete med rekryteringsprocesser. Vi erbjuder rätt kompetens som är personligt anpassad till ditt företags särskilda behov.En Lönekonsult arbetar självständigt med lönefrågor som inkluderar både HR och redovisning. Att få fram lönebesked kräver kunskap och information, vilket kan innebära lika många behov att uppfylla som antalet anställda som får lön. Sverige har en komplex löneprocess och lönehanteringen kräver rätt kompetens. 

  Skälet till att ett behov av en Lönekonsult uppstår kan variera. Det kan exempelvis handla om föräldraledighet eller en sjukskrivning som gör att en anställd behöver vara borta under en tid och därmed ersättas av någon annan på ett effektivt och snabbt sätt. Ett annat scenario kan vara ett pågående projekt som kräver en extra resurs under en tidsbegränsad period, såsom exempelvis en systemimplementation av ett nytt lönesystem. 

  Oavsett anledning till varför behovet har uppstått kan vi på Vindex alltid erbjuda kompetenta och tillgängliga Lönekonsulter som snabbt kan komma in och stötta verksamheten. Tack vare vårt dagliga arbete med att intervjua och kvalitetssäkra verksamma personer inom lön kan vi se till att kvalitativt lösa det temporära behovet som uppstått. Vårt kontinuerliga arbete med personliga möten och uppföljningar har lett till att vi etablerat ett starkt nätverk inom löneområdet där vi skapat långsiktiga relationer med flera Lönekonsulter. Vårt mål är att alla typer av företag, oavsett storlek och bransch, ska känna sig nöjda och vilja fortsätta som långsiktig partner tillsammans med oss på Vindex. 

  Kontakta gärna oss på Vindex om du har fler funderingar, eller efterfrågar ett offertförslag. 

  Som Lönekonsult spelar du en viktig roll i lönearbetet på ett företag eller inom en organisation. Som Lönekonsult administrerar man löner och har ofta även ett driftansvar, vilket innebär ett ansvar för att de kontinuerliga lönekörningar blir genomförda i tid och på rätt sätt. Den snabba utvecklingen av rollen som Lönekonsult har fört med sig nya sätt att arbeta och ökade krav på kunskaper.

  I rollen som Lönekonsult ansvarar man för att genomföra lönekörningar, göra tolkningar av kollektivavtal, personalpolicys och hantera reseräkningar. Som Lönekonsult ger man även råd, stöd och information till företaget eller organisationens medarbetare och chefer när det kommer till löne- och/eller HR-frågor. Som Lönekonsult arbetar man även aktivt för att vidareutveckla bolagets sätt att arbeta med löne- och personalfrågor.

  Som Lönekonsult är det viktigt att man är noggrann, ansvarstagande och strukturerad. För rollen krävs en hög integritet, en god känsla för service och en flexibilitet. Det är viktigt att man som Lönekonsult har andra kvaliteter förutom själva administrationen. Handlingskraftighet och kritiskt tänkande är nyckelegenskaper som vi värdesätter i vårt arbete med att hitta rätt kandidater. För Lönekonsulter som antar ett uppdrag med snabb uppstart krävs ett genuint fokus och en förmåga att leverera kvickt och att arbeta hands-on. Lönekonsulter förväntas att engageras av att arbeta i föränderliga miljöer, därför behöver personen i fråga även besitta ett flexibelt förhållningssätt. 

  För att lyckas som Lönekonsult behövs självklart en gedigen erfarenhet av att arbeta inom löneområdet. Vi på Vindex lägger däremot inte störst vikt vid antalet arbetade år, utan även vid personlighet och tidigare prestationer. Att vara självgående är dessutom ännu viktigare som konsult än som fastanställd. Detta då det generellt finns mindre tid för upplärning under ett konsultuppdrag.

  Lönegraden hos Lönekonsulter är varierande beroende på grad av kompetens och erfarenhet. Andra faktorer som spelar in är vilka typer av arbetsuppgifter som kandidaten förväntas ta sig an. Handlar det om mer kvalificerade arbetsuppgifter med en högre svårighetsgrad resulterar det ofta i att kandidaten förväntar sig mer i lön. 

  Vi på Vindex har en gedigen kunskap och tillförlitlig statistik att utgå ifrån när det kommer till lönesättning. Generellt ligger vi högre i lön och har en brantare löneväxling över åren, jämfört med andra konsultföretag. Detta medför att vi sätter krav på våra Lönekonsulter att ständigt utvecklas, förbättras och leverera med hög kvalitet som skapar mervärde för kunden. För dig som kund innebär detta en större trygghet med oss som samarbetspartner. Vi på Vindex kan konstatera att du som kund erbjuds en bred, kvalitativ och professionell kompetens av våra Lönekonsulter. 

  För att passa som Lönekonsult är branscherfarenhet ofta avgörande. Olika organisationer och branscher innebär varierande nivåer av komplexitet och därför spelar kandidatens tidigare arbetslivserfarenhet ofta en väsentlig roll. Skillnaden mellan ett svenskt, mindre företag och ett större bolag i en internationell miljö är allt som oftast markant. Detta gäller särskilt när det kommer till olika regelverk, men också när det gäller kulturella skillnader. Den internationella miljön ställer dessutom höga krav på kandidatens kommunikativa förmåga.

  För bolag mellan 5-150 anställda har vi på Vindex ett servicecenter på Gotland med outsourcad lönehantering. Vi erbjuder denna tjänst som ett alternativ till egen lönehantering, särskilt för mindre bolag som inte har egen specialiserad lönepersonal på heltid.