Redovisningskonsult

Hyra in Redovisningskonsult

En kombination av mångåriga relationer med vårt breda nätverk och arbete av strukturerat och väl beprövade rekryteringsprocesser gör att vi på Vindex ligger i framkant i uthyrning av Redovisningskonsulter. Vi förser dig effektivt med rätt kompetens som är personligt anpassad till ditt företags särskilda behov.

I dagsläget har vi ett starkt nätverk med ett antal Redovisningskonsulter. De som arbetar som konsult via Vindex är antingen underkonsulter eller anställda hos oss vilket gör att vi har ett brett utbud av uthyrningar av Redovisningskonsulter. Det märks att det finns en stor efterfrågan på marknaden av våra Redovisningskonsulter, både tack vare många nya kunder men även befintliga kunder som söker viss kompetens. Vi förser våra kunder med snabba tillsättningar av Redovisningskonsulter samtidigt som vi är flexibla i den mån att vi inte kräver att uppdragen ska ha en viss längd eller vara inom en specifik bransch. Detta medför att vi kan nå en bredare marknad och uppfylla fler företags behov av ekonomitjänster.

Känner du att du är ute efter en snabb tillsättning av en interimslösning alternativt hyra en Redovisningskonsult under kortare eller längre tid? Tveka inte på att ta kontakt med oss, vi har ett flertal kompetenta tillgängliga Redovisningskonsulter. Du får gärna höra av dig till oss om du har några fler funderingar eller vill ha ett offertförslag.

Lön Redovisningskonsult

Lönegraden hos Redovisningskonsulter är varierande beroende på grad av kompetens och erfarenhet. Andra faktorer är också vilka typer av arbetsuppgifter som kandidaten tar sig an. Är det mer kvalificerade arbetsuppgifter som har en högre svårighetsgrad så resulterar detta ofta i att kandidaten förväntar sig mer i lön. Vi har god kännedom och tillförlitlig statistik att utgå ifrån vid lönesättningen. Generellt ligger vi högre i lön och har en brantare löneväxling över åren i jämförelse med andra konsultföretag och redovisningsbyråer. Detta medför att vi sätter krav på våra Redovisningskonsulter att ständigt utvecklas, förbättras samt leverera med hög kvalitet som skapar mervärde för kunden. Detta innebär för dig som kund en större trygghet med oss som samarbetspartner. Vi kan med all sannolikhet konstatera att du erbjuds en bred, kvalitativ och professionell kompetens inom företagsrådgivning och redovisning av våra Redovisningskonsulter så du helt kan frikoppla dig från ditt företags ekonomi och ge ett fullt fokus på din kärnverksamhet.

Redovisningskonsult vid långsiktigt behov

I alla organisationer sker förändringar och det finns alltid någon grad av personalomsättning och detta resulterar i behov av personal, ibland under ett kort tidsintervall. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar ständigt i och med att fler och fler företag tillträder näringslivet vilket gör att arbetskraften får ett större utbud och fler valmöjligheter. Till skillnad från förr där de anställda förblev kvar under lång tid på samma arbetsplats karaktäriseras dagens arbetsmarknad av fler arbetsbyten både branschöverskridande och inom branscher. Den snabba personalomsättningen som ökar hos fler och fler företag gör att företag inte alltid är beredda på att snabbt hitta en tillsättning och det uppstår där en situation av underbemanning. Företag vill då snabbt och effektivt finna en ersättare genom att initiera en rekryteringsprocess.Att hitta rätt kandidat är inte alltid lätt och rekryteringsprocessen kan ibland sträcka sig under ett längre tidsintervall upp mot några månader. Det är ett resurskrävande och tidskrävande arbete att driva rekryteringsprocesser. I ett underbemannat läge så ska man handskas med löpande intervjuer, CV granskning, annonser etc. För att motverka vad som lätt kan bli en sårbar och utdragen process väljer därför många företag att ta hjälp av externa parter, exempelvis oss på Vindex. Med vår mångåriga erfarenhet av bemanning av redovisningskonsulter vet vi exakt hur vi ska agera vid sådana tillfällen för att våra kunder ska bli nöjda. Vi matchar kandidater som är inställda på att kliva in som konsulter och tillsammans med företaget växa i ett långsiktigt perspektiv, för att sedan (vanligt förekommande) bli överrekryterad. Statistiskt sett så har vi gjort flest tillsättningar när våra kunder efterfrågar kandidater för långsiktigt behov som sedan har resulterat i en överrekrytering. Detta är ett bevis på att vi generellt sätt hittat rätt kandidater till våra kunder.

Vårt löpande arbete i form av personliga möten och uppföljning har gjort att vi har etablerat en långsiktig relation med ett flertal Redovisningskonsulter och vi har ett starkt nätverk inom området redovisning. En av våra målsättningar är att alla typer av företag oavsett storlek och bransch ska känna sig trygga, nöjda och fortsätta som långsiktig partner. Genom att skapa en interaktion av samarbete och matchning mellan företag och kandidat ur ett långsiktigt perspektiv har vi skapat ett värde hos våra kunder. Vi förser företag med Redovisningskonsulter som snabbt införskaffar sig en förståelse i verksamheten och kan genom kompetens och kvalitet hantera verksamheten på ett optimalt sätt. Verksamhetens anställda kan fortsätta med sitt arbete obehindrat och känna att de snarare får ett effektivt stöd via våra kandidater.

Vårt utbud av Redovisningskonsulter har olika grad av expertis, erfarenhet samt systemvana. Deras bakgrund är inom både internationella samt inhemska bolag. Detta ger oss ett bredare alternativ när vi tillsätter kandidaterna vilket grundas i hur företaget ser ut, dess bransch och verksamhetssyfte. Vårt mål är att kandidaten ska växa långsiktigt med företaget.