Ekonomiassistenter, redovisningsekonomer och HR

Fanny Åberg har erfarenhet av personalansvar inom retail för upp till 10 personer och värdesätter den personliga kontakten högt. Innan sin anställning på Vindex har Fanny även arbetat med digitala avtalslösningar för företag. Fanny har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Umeå Universitet.