Peter Callerfelt (Vindex), Rekryterare - CFO, seniora/kvalificerade specialister och redovisningschefer

Peter Callerfelt

CFO, seniora/kvalificerade specialister och redovisningschefer

Peter Callerfelt har arbetat som CFO för ett flertal större och medelstora bolag, varav ett börsnoterat. Han har därefter arbetat med rekrytering inom ekonomi i 10 år och har genomfört över 350 lyckade rekryteringsuppdrag och interimstillsättningar. Hans kombinerade kunskap har gett honom ett av Stockholms största personliga nätverk med chefer inom ekonomi. Peter har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.