Ladda ner löneinformation för olika roller

Vår mångåriga erfarenhet av tillsättningar av konsulter och rekryteringar inom ekonomifunktionen har gett oss en god insikt i hur lönenivån ser ut för respektive roll och nivå. Om du är intresserad av att veta mer, fyll gärna i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig.