Nyheter och kampanjer

CFO Recruiter Suggests Adjusted TaaS Price and Margin Forecast

TaaS will significantly lower the production price of transport miles. Initially the pricing for TaaS miles will be set just below taxi prices and will disrupt the ride hailing business. As TaaS volume grows, price will be lowered to below the current cost per mile for privately owned cars. This may be in natural monopoly situation and if so, the price will stay on about that level. The potential monopolist will in this case make large profits. 

RethinkX and Tony Seba has illustrated expected cost and indicative consumer price, with the below graph which we further below suggest to adjust with three different stages in pricing. 

Production and Consumer Price for TaaS

Production price per mile will decrease significantly when TaaS is possible. 

The diagram above indicates that the CONSUMER price decreases to long term competitive equilibrium level at the time when FSD is feature complete (+ regulations allow FSD).

In the diagram below production cost is separated from consumer price and it is suggested that this can vary in three different stages going forward.

Suggested split of TaaS Consumer price in three stages (with base in research from RethinkX).

1) Initial Consumer Price. ”Outcompete taxi”.

Initially consumer price for TaaS with a limited number of vehicles will be set below current taxi/ride hailing price. Production price will already be at long term equilibrium (with room for improvement). 

Margins: Very high. 

Volume: Low, limited to cars with feature complete FSD hardware and software. 

The consumer price will be continuously lowered towards stage 2 as production of TaaS supported vehicles increases through own production or licensed FSD.

2) Monopolist Equilibrium. ”Outcompete Privately Owned Cars”.

In this stage consumer price will be clearly lower per mile than driving a privately owned vehicle, but much higher than production cost for TaaS miles. Different pricing for different needs (e.g. comfort/cheep/goods transport). 

Margins: High. 

Volume: High (eventually all cars and transports). This stage may bring high company profits for a potential monopolist.

Short monopolist scenario: Several companies present FSD capability with equally good capability and security in a short time frame.

Long monopolist scenario: Comparable to Google Search adds, close to monopolist position for a long time period. Difficult for others to catch up to tech superiority and data lead.

3) Competitive Equilibrium. “Cheep Abundant TaaS” 

When more FSD systems become proven as equally good, competition will set the price at production price + competitive margin. 

Margins: Low 

Volume: Very high (higher transport volume than current, due to low price). Volume divided on a few system providers. 

Difficult to forecast when in time competitive equilibrium will occur.

Total FSD Gross Margin in These Three Stages

The schematic diagram below indicates in how (margins * volumes) may develop in these three stages. RethinkX suggests cost per mile production for TaaS at 0,03-0,05 USD per mile for TaaS in a pool solution. In the Below 0,05 has been used in text as production price. Exact cost per mile is however difficult to forecast.

Suggested Margins * Volumes = Total Gross Margin in Three Stages

Vindex på Financial Times lista över Europas snabbast växande bolag

Varje år släpper Financial Times en lista över de 1000 snabbast växande bolagen i Europa inom samtliga branscher. I år har Vindex fått förmånen att vara med tillsammans med 23 andra svenska bolag på listan som nummer 796 år 2021! Tack vare våra grymma rekryterare som arbetar hårt för göra bra tillsättningar av duktiga kandidater och därigenom skapa långa relationer har Vindex lyckats hålla en hög tillväxttakt. Vi vill även passa på att gratulera Polarium Energy Solutions som toppar listan bland de svenska bolagen!

Nyexaminerad ekonom?

Nyexaminerad ekonom? Vi hjälper dig till första jobbet!

När studietiden börjar lida mot sitt slut börjar nästa epok i livet – arbetslivet. För många studenter är detta en period som karaktäriseras av osäkerhet; hur tar man första klivet in på arbetsmarknaden och får sitt första jobb? Vilken bransch ska man välja? Vilken typ av roll är man ute efter? Frågorna hopar sig och det är inte ovanligt att detta skapar en stress och oro. Många känner att de saknar ett kontaktnät i arbetslivet, vilket inte på något sätt är konstigt, utan snarare helt naturligt. Hur ska man då ta sig tillväga för att lösa det första jobbet?

Roll och karriärvägar på en ekonomiavdelning

Bilden nedan visar olika vägar roller som finns på en ekonomiavdelning, vilka vägar som man kan generellt kan göra karriär. Bilden visar också grad av specialisering samt personalansvar för olika roller och hur de förhåller sig till varandra och vilken relativ lönenivå de olika rollerna för med sig i förhållande till grad av specialisering och personalansvar.

Graf över en ekonoms resa genom ekonomiavdelningen
Graf över en ekonoms resa genom ekonomiavdelningen.

De olika komponenterna som ingår i rollerna läggs på successivt över tiden enligt bilden nedan. De röda delarna är generella moment och de övriga färgerna har i högre grad koppling till rollerna med samma färg i bilden ovan (blå/lila/grön).

Vindex kunskap staplar
Kunskapsresan inom en ekonomiavdelning enligt oss på Vindex.

Hur kan vi hjälpa dig?

Att vända sig till oss på Vindex kan vara en väg framåt i detta som går att ta parallellt med andra spår. Vi arbetar dagligen med att tillsätta tjänster inom redovisning och controlling hos våra kundföretag. Vi arbetar med ett 100-tal företag av både större och mindre storlek, såväl som globala och lokala inom alla branscher och har bra koll på exakt när någon behöver en person som är nyexad och de vänder sig till oss för att ta fram rätt person baserat på vår förståelse för dem. Med andra ord – vi hjälper dig gärna att få det första värdefulla jobbet hos något av alla dessa företag.

Hur ser processen ut?

Vi träffar alla intresserade personer på en första intervju hos oss centralt i Stockholm eller via Skype om du bor långt bort. Intervjun syftar till att du får chansen att presentera dig för oss och berätta om vilka typer av tjänster och branscher som du är intresserad av och som vi tror passar dig. Därefter gör vi jobbet åt dig genom att matcha din profil rätt gentemot de roller som behöver en nyexad kandidat och vi ordnar i nästa steg en intervju direkt med företaget som vi matchat dig emot. Genom att träffa oss får du med andra ord tillgång till hela vårt kontaktnät i näringslivet och vi gör allt arbete för att sälja in dig till dessa företag. Inte helt dumt va?

Är du intresserad av en karriär som redovisningsekonom eller Business Controller? Ser du dig själv som ekonomichef eller CFO på längre sikt? Skicka in din CV till oss idag så hjälper vi dig med det första steget!

Vill du se en lista med alla våra jobb som uppdateras löpande, kika här nedan alternativt här: Alla aktuella roller som kan sökas av nyexade ekonomer

Är du istället kund och söker en ung hungrig ekonom? Se mer här: Rekrytera unga nyexade ekonomer