Rekrytering Financial Controller

Rekrytering av Financial Controllers har blivit ett Vindex primära områden. Varje dag intervjuar vi ett flertal Financial Controllers med olika erfarenheter och har många aktuella rekryteringsprocesser igång samtidigt. Tack vare detta arbete har vi fått en god inblick i, och förståelse för, rollen och dess uppgifter på olika arbetsplatser. De rekryterare på Vindex som ansvarar för att rekrytera Financial Controllers har själva arbetat som Financial Controller eller i en likande roll men har också lång erfarenhet av rekrytering. Rekrytering av Financial Controllers har blivit ett framgångsrikt område för Vindex då vi alltid strävar mot att matcha kundens behov med rätt personlighet och rätt kompetens.

Rekrytering av Financial Controllers har blivit ett Vindex primära områden. Varje dag intervjuar vi ett flertal Financial Controllers med olika erfarenheter och har många aktuella rekryteringsprocesser igång samtidigt. Tack vare detta arbete har vi fått en god inblick i, och förståelse för, rollen och dess uppgifter på olika arbetsplatser. Rekrytering av Financial Controllers har blivit ett framgångsrikt område för Vindex då vi alltid strävar mot att matcha kundens behov med rätt personlighet och rätt kompetens.

  Just denna mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom redovisning till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur en ekonomiavdelning fungerar har hittills varit ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid rekryteringar av Financial Controllers.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Ett behov av att anställa ny personal kan uppstå av flera anledningar. Marknaden är generellt sett mer rörlig nu än tidigare vilket betyder att fler byter jobb oftare och på så sätt uppstår tomma stolar som måste fyllas. Det kan också vara så simpelt som att bolaget växer snabbt och behöver ha in fler personer eller att någon går i pension. Till följd av fler rekryteringar behöver också företag lägga ner mer tid och resurser för att kunna genomföra de här rekryteringsprocesserna. För att undvika att lägga tid och resurser på tillsättningar som kanske inte är framgångsrika är det vanligt att ta hjälp av rekryteringsbolag. Tack vare att Vindex är specialister på tillsättningar av Financial Controllers och har många års erfarenhet av sådana typer av rekryteringar kan vi vara till stor hjälp när behoven uppstår ho svåra kunder. Vi hjälper till med att matcha ihop rätt kandidat och rätt arbetsplats på ett snabbt och precist sätt för en långsiktig lösning.

  Det är många komponenter vi tittar på vid en rekrytering. Förutom rätt kompentens är det viktigt att personen också passar in i teamet. Just den aspekten skiljer sig något från hur det ser ut vid processen för en konsulttillsättning. Vi utgår alltid från kundens önskemål och arbetsmiljön och screenar därefter fram passande kandidater som har både rätt kompetens och rätt personlighet. Vi genomför även en bakgrundskontroll på samtliga kandidater som är i slutprocess.

  Även om ett behov är långsiktigt är vi fullt medvetna om att det ändå kan uppstå med väldigt kort varsel. Därför är det viktigt för oss att vara proaktiva i vårt arbete när det kommer till intervjuer så att vi snabbt kan lösa behoven direkt när de uppstår. När man i vissa fall inte har tid och möjlighet att invänta uppsägningstid så erbjuder vi något som kallas hyrrekrytering. Det innebär att vi presenterar kandidater som är tillgängliga att börja omgående men som är öppna för en fast anställning på lång sikt. Både kunder och kandidater brukar uppskatta denna typen av upplägg eftersom de får möjlighet att arbeta tillsammans under en viss tidsperiod och kan därefter gemensamt fatta beslut kring en fast roll hos kunden. Alltså ligger provanställningen hos Vindex rent praktiskt.

  Precis som en redovisningsekonom har Financial Controllers ansvaret för redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar samt andra aktiviteter av ekonomisk karaktär. De två rollerna är allmänt väldigt lika varandra gällande arbetsuppgifter, med största skillnaden att en Financial Controller-roll är lite mer analytisk.

  Redovisningsprocessen

  En Financial Controller arbetar huvudsakligen med löpande redovisning, in- och utbetalningar, upprättande av bokslut, moms- och skattedeklarationer, årsredovisningar, avstämningar och inkomstdeklarationer. Analys av avvikelser och resultat ingår ofta för att kunna rapportera och presentera slutsatserna till företagsledningen. För en Financial Controller förekommer ofta även månadsanalyser av resultatet och hur den finansiella situationen ser ut, kvalitetssäkra boksluten men också vara delaktig i förbättringar och utveckling av processer och rutiner.

  Man kan sammanfatta det som att arbetet för en Financial Controller innehåller en analytisk dimension i större utsträckning än för en redovisningsekonom. Ibland kan Financial Controllern även delta i budget-prognosarbetet och uppskatta intäkter och utgifter för en framtida period. Dock brukar oftast en Business Controller ansvara för sådana typer av arbetsuppgifter.

  Redovisningsavdelningen och dess utformning

  På alla typer av bolag har redovisningsavdelningen en mycket central del i ekonomiavdelningen, oavsett storlek. Ekonomiavdelningen kan dock se olika ut, exempelvis brukar det på mindre bolag bara finnas en person som är ansvarig för hela ekonomin, en så kallad ekonomiansvarig. Är bolaget av lite större storlek tillkommer ett par anställda, ofta redovisningsekonomer och ekonomiassistenter som rapporterar till en ekonomichef.

  När det kommer till koncerner och stora bolag är redovisningsavdelningen och arbetsuppgifterna mer uppdelade. Till exempel brukar man dela upp reskontraarbetet i två grupper, en som sköter fakturering mot kunderna och en som sköter leverantörsfakturorna och man är inriktad på endast de typer av uppgifter. Man brukar kalla de som jobbar i dessa grupper för ekonomiassistenter. De som arbetar steget över med löpande redovisning kallas redovisningsekonomer. Hur man delar upp ansvaret för dessa skiljer sig åt, antingen har en redovisningsekoom helhetsansvaret för ett bolag och arbetar ax till limpa eller så delar man upp ansvaret för respektive arbetsuppgift. I en sådan struktur brukar rapportering ske till en redovisningschef eller en ekonomichef/CFO om det finns. Är det ett väldigt stort bolag finns både en Ekonomichef/CFO och en redovisningschef där Ekonomichefen arbetar mer strategiskt snarare än operativt.

  Egenskaper och kompetens

  En duktig och kompetent Financial Controller behöver du vara ansvarsfull, noggrann, välorganiserad samt att du kan förstå helheten av redovisningskedjan. Som Financial Controller behöver du också ha både djupa och breda redovisningskunskaper såväl som kunskap om aktuella regelverk. Detta för att verksamhetens ledningen ska få korrekt information om den ekonomiska situationen och baserat på det, kunna fatta beslut gällande ekonomiska frågor. Som Financial Controller bör man också ha en stark analytisk förmåga.

  När vi gör vårt urval av kandidater tittar vi också på handlingskraftighet och kritiskt tänkande, vilket leder till att de kandidater vi presenterar är ”doers”. Vi letar också efter flexibilitet och förändringsbenägenhet eftersom varje roll ser olika ut och man måste kunna ahntera olika typer av situationer. Det är också en självklarhet att de har gedigen redovisningserfarenhet. Det innebär inte bara att ha arbetat länge utan också tidigare presentationer. Personligheten spelar också stor roll för att passa in i gruppen samtidigt som de ska vara en tillgång för redovisningen.

  Breda kunskaper inom olika system

  Det finns en stor variation av olika ekonomisystem på marknaden och det beror oftast på företagets storlek vilket system man använder. De vi stöter på oftast är bland annat Agresso, Visma, SAP eller Navision. Vi ser även att Raindance är ett vanligt förekommande system. Systemen skiljer sig åt på olika sätt och det är främst kapaciteten men också rapportsystem och layout även om användningsområdet är detsamma. För att lyckas i rollen som Financial Controller så behöver du också ha goda kunskaper i Excel då det underlättar vid bearbetning av systemet rådata. Vi ser att det är en stor fördel att ha en bred systemerfarenhet för att snabbt komma in i både processer och arbetsuppgifter.

  Erfarenheter från olika branscher

  I vissa rekryteringsprocesser betyder branscherfarenhet stor roll för att kunna göra ett bra jobb. Komplexiteten skiljer sig mycket mellan olika branscher och verksamheter och det är också skillnad på att ha arbetat i ett mindre svenskt bolag jämfört med ett större internationellt bolag. Det kan handla om allt från regelverk till tolkning av siffror och speciallagar för just den branschen.

  Även kulturen kan skilja sig åt mellan olika branscher, något som kan påverka t.ex. den interna kommunikationen. För att uppfatta och förstå kommunikationen kan det därför vara en fördel att ha den specifika branscherfarenheten. Att förstå en organisations kultur och kommunikation kommer givetvis att underlätta det vardagliga arbetet och undvika missförstånd och andra problematiska situationer.

  Vi är främst verksamma i Stockholm inklusive Södertälje och Uppsala när det kommer till att rekrytera Financial Controllers. Dock har vi ibland tillsatt ekonomer i större städer så som Malmö och Göteborg och vi tar gärna emot alla typer av förfrågningar då vi har kontakter runt om i landet. Starkast är vi dock i Stockholm eftersom vårt nätverk är som störst där.

  Hur prisbilden ser ut för Financial Controllers beror självklart på vad kunden har för önskemål kring kompetens och erfarenhet. Det vi kan se nu är att det under en längre tid har varit hög efterfrågan i kombination med lågt utbud, vilket har lett till högre nivå för lön och pris för många roller inom redovisning. En konkret prisnivå definierat i siffror är svårt att säga eftersom det beror till stor del vilken typ av kandidat som efterfrågas. Faktorer som kan spela in i priset är ansvarsgrad, utbildning, branscherfarenheter och kompetens. Tack vare vår gedigna erfarenhet av att tillsätta Financial Controllers har vi en god statistik som vi gärna bollar med både kunder och kandidater.

  Vi är endast en av många rekryteringsbolag som jobbar med att tillsätta Financial Controllers. En fin och stark konkurrens gör att vi måste arbeta hårt för att fortsätta vårt högkvalitativa arbete. Målet är att kontakta och intervju alla Financial Controllers i Stockholm för att kunna vara snabba när behovet väl dyker upp. Då har vi en variation av kandidater med olika erfarenheter, personligheter och lönenivåer. Tack vare vår specialisering inom tillsättningar av Financial Controllers har vi en mycket stark förståelse för hur rollen ser ut och vilka arbetsuppgifter som ingår, vilket leder till framgångsrika rekryteringar.