Rekrytering Löneassistent

Ett av Vindex absoluta huvudområden är tillsättningar av Löneassistenter. Vi intervjuar alla kandidater och för varje nytt kundcase görs en gedigen searchprocess. Kundens krav nyanseras och matchas sedan mot rätt kandidater. Denna process genomförs av våra erfarna rekryterare som alla har  en bred arbetslivserfarenhet inom löneområdet. Vi på Vindex har flest tillsättningar i Stockholm av både rekryterade och inhyrda Löneassistenter.

  Lönefunktionen är ofta tydligt sammankopplad med HR. Detta gör att Löneassistenter tenderar att tilldelas arbetsuppgifter av HR-karaktär, som exempelvis administration och rapportering av statistik. Även om lönefunktionen ofta placeras under HR pågår kontinuerlig kommunikation och nära samarbete med ekonomifunktionen. 

  Löneprocessen består av flera olika delar som inkluderar allt från löpande löneadministration, till redovisning av skatt och bonushantering. Förutom förståelse för löneprocessen ställer rollen som Löneassistent också höga krav på kandidatens kommunikationsförmåga. Detta för att rollen som Löneassistent präglas av kontinuerlig rapportering och kontakt med såväl interna, som externa parter. Bortsett från bred kompetens kring löneprocessen och en god kommunikativ förmåga är framgångsfaktorerna för en Löneassistent en genuin känsla för struktur och organisation. Egenskaper som noggrannhet, ansvarstagande och prestigelöshet är också väsentliga för att lyckas i rollen. Löneavdelningen har en avsevärt viktig och betydande funktion för att en organisation ska fungera. Därför lägger vi på Vindex stort engagemang i att hitta kompetenta kandidater som är ytterst lämpade att ta sig an rollen som Löneassistent till våra kunder.

  Emellanåt uppstår en situation där man relativt snabbt behöver hitta en långsiktig lösning i form av en rekrytering för en specifik roll. Anledningen till detta behov kan grunda sig i en uppsägning av en tidigare anställd. Något som blir allt vanligare tack vare dagens föränderliga arbetsmarknad. Marknaden har gått från förhållandevis konstant till mycket mer rörlig, där kandidater byter jobb allt oftare. Andra anledningar till ett rekryteringsbehov kan bero på att anställda går i pension eller att en hög tillväxttakt leder till ett personalbehov.

  Rekryteringsprocesser är ofta ett väldigt omfattande och tidskrävande arbete att ta sig an på egen hand. Därför väljer många att anlita extern hjälp. Vi på Vindex har en gedigen erfarenhet av att hjälpa våra kunder med just detta. Vårt kontinuerliga arbete med att intervjua Löneassistenter i Stockholm ger oss ständigt god överblick och insikt i skickligt verksamma personer inom lön. Därför kan vi erbjuda kompetenta förslag på kandidater på förhållandevis knapp tid.

  På Vindex lägger vi stor vikt vid kandidaternas kompetens, samtidigt som vi även föreställer oss hur personen kan komma att pass in i arbetsteamet. Utifrån detta skiljer sig processen i jämförelse med hur den ser ut vid konsulttillsättningar. Med utgångspunkt i kundens önskan och hur dess arbetsmiljö ser ut, identifierar vi kandidater utifrån kundens specifika behov och hittar rätt person gällande både kompetens och personlighet. Processen skiljer sig även i och med att samtliga slutkandidater undersöks både i personlighet och kompetens. Detta i syfte att kvalitetssäkra leveransen gentemot våra kunder. 

  Långsiktiga behov kan, även dem, uppstå plötsligt. Vi på Vindex arbetar därför proaktivt med att ständigt intervjua kandidater för att snabbt kunna komma till undsättning när ett resursbehov efterfrågas. Vi erbjuder även så kallade hyrköpslösningar om det är så att behovet uppstår så plötsligt att det inte finns tid att vänta in uppsägningstider. Hyrköp innebär att vi erbjuder våra kunder konsulter som är tillgängliga med en gång och som på sikt även kan tänka sig en anställning hos kunden. I praktiken innebär en hyrköpslösning alltså en provanställning hos Vindex. Något som visat sig vara mycket uppskattat hos såväl kunden, som konsulten.

  En Löneassistent är delaktig i arbetet med att samtliga löner blir korrekta och att de betalas ut i tid. Som Löneassistent är man ofta administratör för löne- och tidsrapporteringssystem och agerar löpande kontaktyta gentemot interna intressenter i frågor som rör just lönehanteringen. Dessutom innefattas kontinuerlig kontakt och rapportering till externa parter, såsom myndigheter. 

  Löneprocessen innefattar flera olika delprocesser som inkluderar löpande lönehantering, redovisning av skatter, avgifter och statistik, hantering av försäkringar, sjukfrånvaro och bonushantering. En Löneassistent är även delaktig i att hantera administration gällande pensioner, traktamente och friskvård, men också utläggshantering och semesterfrågor.

  Rollen som Löneassistent passar personer som trivs med att arbeta med administrativa uppgifter. Som Löneassistent är man inte ansvarstagande i lönekörningen, men delaktig med enklare löpande hantering. Löneassistent innebär ofta en mer junior profil. Rollen som Löneassistent kan också vara början på en vidare karriär inom löneområdet. 

  För rollen som Löneassistent värdesätts egenskaper som innovativt tänk och en förmåga att ge förslag på förbättringsåtgärder. Detta för att löneområdet är i ständigt utveckling, med nya systemimplementationer, rutiner och processer. Det är också viktigt att vara noggrann, samtidigt som man ständigt förväntas arbeta effektivt. Med tanke på att rollen som Löneassistent ofta inkluderar breda kontaktytor, ställs det höga krav på kandidatens kommunikativa förmåga. 

  Kandidatens branscherfarenhet har ofta en mycket väsentlig betydelse när det kommer till rekrytering. Skilda organisationer och branscher innebär olika nivåer av komplexitet och därför spelar kandidatens tidigare erfarenhet ofta en avgörande roll. Att ha arbetslivserfarenhet från en internationell miljö skiljer sig exempelvis markant i jämförelse med ett mindre svenskt företag. Framförallt när det kommer till olika regelverk, men också när det gäller kulturella skillnader. Detta ställer även höga krav på kandidatens förmåga att kommunicera.

  Vi på Vindex arbetar framförallt med tillsättningar av Löneassistenter i Stockholmsområdet. Vid enskilda fall har vi även genomfört tillsättningar i städer som Malmö och Göteborg, men också Västerås och Borås. Däremot är vårt kontaktnät som allra starkast i Stockholm. 

  Tveka inte att ta kontakt med oss på Vindex om du önskar ett offertförslag, eller behöver svar på andra frågor eller funderingar.