Interim Löneassistent (Konsult)

Vi på Vindex har en lång och gedigen erfarenhet när det kommer till tillsättningar av konsulter inom löneområdet. Genom åren har vi tillsatt många Löneassistenter och knutit starka band med våra kunder. Detta tack vare vårt dagliga arbete med kvalitativa intervjuprocesser i kombination med vårt breda kontaktnät. Vi på Vindex gör flest tillsättningar i Stockholm av såväl inhyrda, som rekryterade Löneassistenter. 

  Löneassistenter spelar en otroligt viktig och väsentlig roll inom en organisation. Detta för att de är högst involverade i det som ligger varmt om hjärtat hos varje anställd, nämligen löneutbetalningen. Löneassister är ansvariga för att samla in de anställdas tidrapporter, kontrollera dem och sedan registrera dem i lönesystemet. Det har visat sig att en snabb och korrekt löneutbetalning resulterar i glada och produktiva medarbetare, därmed bör värdet av en Löneassistent inte underskattas. 

  Löneassistenter kvalitetssäkrar alltså ditt företags löneutbetalningar. Utöver det hanterar de även andra uppgifter som exempelvis att analysera lönerapporter, besvara lönefrågor från anställda och administrera lönesystem. Vi på Vindex garanterar att de Löneassistenter som vi erbjuder har god kompetens inom Officepaketet och olika lönesystem. 

  Tveka inte att kontakta oss på Vindex om du har fler funderingar, eller önskar en offert.

  Det uppstår förändringar i alla typer av organisationer som leder till någon form av personalomsättning och som i sin tur också resulterar i ett personalbehov. Ett kortsiktigt behov kan exempelvis dyka upp tack vare ett projekt eller en på grund av att en befintlig anställd har sjukskrivit sig. Som företag vill man då agera snabbt och dra igång en rekryteringsprocess för att tillsätta en ersättare. Att hitta rätt kandidat kan dock ta tid och rekryteringsprocessen kan därför dra ut på tiden. Rekryteringsprocessen är resurskrävande och något som du gärna inte spenderar tid på när företaget redan befinner sig i ett underbemannat läge. På grund av de resurskrävande rekryteringsprocesserna väljer många företag att istället ta hjälp av en extern part, exempelvis oss på Vindex. Tack vare vår breda erfarenhet inom bemanning av Löneassistenter vet vi exakt hur vi ska agera vid sådana här tillfällen för att våra kunder ska bli nöjda. De Löneassistenter som vi föreslår har ofta arbetat med olika lönesystem och i flera olika branscher. Är ditt företag i behov av en Löneassistent kan vi på Vindex snabbt erbjuda er en kompetent konsult så snart det behövs. 

  Löneassistenten är involverad i arbetet med att samtliga löner blir korrekta och att de betalas ut i tid. Själva löneprocessen innefattar flera olika delprocesser som inkluderar löpande lönehantering, redovisning av skatter, avgifter och statistik. Löneprocessen inkluderar även hantering av försäkringar, bonushantering och sjukfrånvaro. En Löneassistent är även delaktig i att hantera administration gällande pensioner, traktamente och friskvård, men också utläggshantering och semesterfrågor. 

  Som Löneassistent agerar man ofta administratör för löne- och tidsrapporteringssystem och stöd gentemot anställda när det kommer till just lönefrågor. Dessutom innefattas kontinuerlig kontakt och rapportering till externa parter, som exempelvis myndigheter. Därför ställer rollen som Löneassistent även höga krav på kandidatens kommunikativa förmåga.

  Rollen som Löneassistent passar strukturerade personer som engageras av administrativa uppgifter. En Löneassistent har inte det huvudsakliga ansvaret för lönekörningen, men är ett viktigt kugghjul som arbetar med enklare löpande hantering. En Löneassistent har ofta en mer junior profil. Att arbeta som Löneassistent kan innebära inkörsporten till en lång och framgångsrik karriär inom löneområdet. 

  Som Löneassistent är det viktigt att vara noggrann, samtidigt som man ständigt förväntas arbeta effektivt. Med tanke på att rollen som Löneassistent ofta inkluderar breda kontaktytor, ställs det även höga krav på kandidatens kommunikativa förmåga. Egenskaper som innovativt tänk och en förmåga att ge förslag på förbättringsåtgärder värdesätts också i rollen som Löneassistent. Detta för att löneområdet ständigt utvecklas, med nya systemimplementationer, processer och rutiner. 

  För rollen som Löneassistent är branscherfarenhet ofta mycket viktigt, särskilt när det kommer till tillsättningar av konsulter. Olika organisationer och branscher innebär varierande nivåer av komplexitet och därför spelar kandidatens tidigare arbetslivserfarenhet ofta en avgörande roll. Att ha erfarenhet av arbete i en internationell miljö innebär ofta stora skillnader i jämförelse med att ha arbetat på ett mindre svenskt företag. Framförallt när det kommer till olika regelverk, men också när det gäller kulturella skillnader. Den internationella miljön ställer även höga krav på kandidatens förmåga att kommunicera.