Interim

Vindex är specialister på interimslösningar inom ekonomifunktionen. Under flera års tid har vi proaktivt intervjuat cirka 10 nya personer varje dag med fokus på konsulter och personer med tillgänglighet vid ett visst datum. Genom detta arbete har vi successivt skapat ett nätverk av Stockholms bästa ekonomikonsulter. Vi tillhandahåller tillgängliga konsulter som är redo att starta omgående. När det uppstår ett temporärt behov på våra kunders ekonomiavdelningar kan dessa personer starta direkt.

  Roller inom controlling eller redovisning

  Vi arbetar med konsultlösningar inom ekonomiavdelningen. Roller som vi tillsätter är CFO, ekonomichef, Business Controller, redovisningschef, koncernredovisningsekonom, redovisningsekonom, lönespecialist och ekonomiassistent samt även nyanser och titlar däremellan.

  Vikariat eller konsultbehov

  Det kan finnas flera anledningar till att ett tillfälligt behov uppstår; Systembyte som kräver extra resurser, en vikarie under en sjukskrivning, föräldraledighet eller ett tillfälligt behov under en pågående rekrytering. I dessa situationer är det viktigt att få in en snabb och kompetent resurs som omedelbart kan sätta sig in i verksamheten och täcka upp för det tillfälliga bortfallet, för att den dagliga verksamheten skall kunna fortskrida. Vid dessa tillfällen är Vindex måna om att snabbt leverera en kompetent och lagom erfaren konsult för att få en snabb och smidig lösning.

  Vi ringer fler än 300 kandidater varje dag

  Nyckeln till vår snabbhet stavas telefonkontakt med ett stort nätverk. Mångårigt intervjuande av tusentals personer och ett par hundra telefonsamtal om dagen, dessa i kombination med en lyhördhet och förståelse för våra kunders behov, gör att vi snabbt kalibrerar rätt och tillhandahålla rätt person på kort tid.

  Vi samarbetar internt för kunna tillsätta konsulter omgående

  Vi tror oss även ha snabb kommunikation och en hög grad av samarbete internt inom vår organisation, vilket möjliggör ett framgångskoncept där vi kan leverera rätt konsultlösning med god kvalitet på mycket kort tid. I vårt nätverk finns dels underkonsulter som har eget bolag och använder sig av Vindex som en samarbetspartner, men också fastanställda konsulter hos oss som arbetar ute hos våra kunder. Vi arbetar dagligen med att underhålla de befintliga personerna i nätverket genom dialog och uppföljning, men även med att söka upp och intervjua nya relevanta profiler i syfte att utöka, förfina och förbättra nätverket och därigenom bli ännu bättre på att hitta lösningar till våra kunders behov. Genom vårt nätverk är vi också ständigt uppdaterade om marknaden för ekonomer i Stockholm – en insikt som är till stor fördel i kommunikationen med både kunder och konsulter.

  Kvalitet i vår leverans av interimskonsulter

  Att leverera med kvalitet är fundamentalt och att våra konsulter innehar rätt kompetens är av allra högsta prioritet. Vi säkerställer detta genom att våra samtliga konsulter intervjuas internt av våra erfarna rekryterare och går igenom olika test beroende på roll samt att minst två referenstagningar genomförs. Samtliga våra controllers genomför ett Excel-test, medan redovisningspersoner testas i ett anpassat kunskapstest inom redovisning beroende på nivå. Även olika typer av personlighetstester kan genomföras, beroende på omfattningen och kundens önskemål. Våra konsulters erfarenhet och kompetens varierar beroende på vilken typ av konsult som efterfrågas, men vi har ett brett spektrum och vi tillhandahåller allt ifrån nyexaminerade och hungriga personer direkt från universitetet till erfarna CFO:er med mer än 30 års erfarenhet.

  Varför vi har bråttom

  Tid är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid interimstillsättningar och det höga tempot är något vi på Vindex lever med dagligen. Behovet av en konsult är ofta omedelbart och personer som är tillgängliga omgående och är drivna, positiva och har specialistkompetens inom sitt område mycket attraktiva. De som är mest attraktiva av olika anledningar tenderar ofta att få fler erbjudande ju fler dagar som går. Detta medför ett att snabba beslut behöver tas från både kundens sida för att fånga den bästa och mest prisvärda konsulten och likaledes från konsulten sida om att välja att fånga ett möjligt uppdrag. Det ställs höga krav på oss som arbetar på Vindex att under en tidskritisk period tillhandahålla snabba och kvalitativa lösningar och att kommunicera med alla parter på ett bra sätt – vi har med tiden blivit bra på detta.

  Diskutera gärna med oss om du är i behov av en konsult

  Är du i behov av en konsult till din ekonomiavdelning, tveka inte att höra av dig till oss och berätta mer om vilken typ av konsult som du behöver – vi står gärna till tjänst och tillhandahåller den typ av konsult som du är i behov av eller bara bollar olika slags möjligheter att lösa behovet.