Peter Bergmark (Vindex), Rekryterare - Head of Business Control, Business Controllers och koncernredovisare

Peter Bergmark

Head of Business Control, Business Controllers och koncernredovisare

Peter Bergmark har 12 års erfarenhet som konsult på Arthur Andersen/BearingPoint/Vindex med utveckling av koncernkonsolidering och managementrapportering för ett antal större koncerner. Därefter har Peter arbetat som rekryterare och kundansvarig på Vindex i 9 år. Peter har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.