Interim övriga tjänster

Utöver att tillhandahålla tillgängliga konsulter inom redovisning och controlling, intervjuar vi även konsulter för uppdrag närbesläktade till de områdena. Exempel på det kan vara konsulter inom finans, administration och system/IT.