Interim övriga vikariat

Accountant vikarie

Accountant vikarie – Vindex tillhandahåller konsultlösning Redovisning är det affärsområde vilket Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten, både…

Business Control vikarie

Business Control vikarie – Vindex löser personalbehovet Tillsättningar av interimskonsulter inom business control har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar på daglig basis Business Controllers som befinner sig på…

Business Controller vikarie

Business Controller vikarie – Vindex tillhandahåller rätt konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter verksamma som Business Controller har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar på daglig basis dessa…

Business Controlling vikarie

Business Controlling vikarie – Vindex förmedlar rätt typ av konsult Tillsättningar av interimskonsulter inom business controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar varje dag Business Controllers som befinner…

Business Intelligence vikarie

Business Intelligence vikarie – Vindex förmedlar rätt konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling och Business Intelligence är en av grundpelarna i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen konsultprofiler verksamma Business Controllers, Financial Controllers och BI-personer. Ett…

CFO vikarie

CFO vikarie – Vindex förmedlar kvalitativ konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att…

Chefscontroller vikarie

Chefscontroller vikarie – Vindex hittar rätt konsultlösning Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades 2006. Det är i allra högsta grad fortsatt ett…

Chief Financial Officer vikarie

Chief Financial Officer vikarie – Vindex hittar rätt typ av konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har…

Compliance Manager vikarie

Compliance Manager vikarie – Vindex tillhandahåller konsultlösning Vindex förmedlar duktiga konsulter i rollen som Compliance Manager till våra kunder vid temporära behov, såsom vikariat. Som interim Compliance Manager har man ett…

Compliance Officer vikarie

Compliance Officer vikarie – Vindex tillhandahåller konsultlösning Vindex förmedlar duktiga konsulter i rollen som Compliance Officer till våra kunder vid temporära behov, såsom vikariat. Som Compliance Officer har man ett övergripande ansvar…

Controller vikarie

Controller vikarie – Vindex löser snabbt ditt konsultbehov Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers och Financial Controllers…

Controlling vikarie

Controlling vikarie – Vindex erbjuder en kvalitativ konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers och Financial Controllers…

Ekonomichef vikarie

Ekonomichef vikarie – Vindex levererar rätt konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten specialisering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att…

Finance Director vikarie

Finance Director vikarie – Vindex förmedlar konsultlösning av kvalitet Ett dagligt och mångårig arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som…

Finance Manager vikarie

Finance Manager vikarie – Vindex löser behovet med en konsult Arbete med konsulttillsättningar inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten inriktning som hittills har varit ett framgångsrecept.…

Financial Analyst vikarie

Financial Analyst vikarie – Vindex förmedlar kvalitativ konsult Vindex förmedlar kompetenta konsulter till interimsuppdrag i roller som interim Financial Analyst. Financial Planning and Analysis är ett område med fokus på att…

Financial director vikarie

Vindex arbetar med att rekrytera och förmedla ekonomi- och finansdirektörer. Detta innebär att vi i vårt vida nätverkar intervjuar och identifierar personer med gedigen erfarenheter av finance management redo att…

Financial manager vikarie

Vindex förmedlar även finanschefer finance managers för tillsättning i vikariat och interimsroller, samt rekryterar finance manager för framför allt medelstora och mindre bolag. Hör gärna av dig till oss om…

Financial Planning and Analysis vikarie

Financial Planning and Analysis vikarie – Vindex löser resursbehovet Vindex förmedlar kompetenta konsulter till vikariat inom Financial Planning and Analysing. Våra kunder har ofta behov av ett flertal roller med finansiell…

Finanschef vikarie

Finanschef vikarie – Vindex tillhandahåller konsultlösning Ett löpande arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept.…

Group Controller vikarie

Group Controller vikarie – Vindex bistår med konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling är en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma i rollen som Group Controller. Ett utpräglat fokus ligger…

Group Financial Controller vikarie

Group Financial Controller vikarie – Vindex bistår med konsultlösning Tillsättningar av konsulter inom koncernredovisning har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma i rollen som Group Financial…

Head of Business Control vikarie

Head of Business Control vikarie – Vindex bistår med rätt konsultlösning Business Control är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades. Det är också i…

Head of Business Controll vikarie

Head of Business Controll vikarie – Vindex löser resursbehovet Business Control är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades. Det är också i allra högsta…

Head of Finance vikarie

Head of Finance vikarie – Vindex förmedlar en konsultlösning Ett löpande arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en typ av differentiering som hittills…

Junior controller vikarie

Junior controller vikarie – Vindex bistår med konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln junior controller…

Project Controller vikarie

Project Controller vikarie – Vindex tillhandahåller konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln Project Controller som…

Projectcontroller vikarie

Projectcontroller vikarie – Vindex tillhandahåller konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan start varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln projectcontroller som befinner sig…

Redovisare vikarie

Redovisare vikarie – Vindex bistår med rätt konsult Vindex innehar redovisning som sitt huvudsakliga affärsområde. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet tillsatta konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten, sett…

Redovisningsekonom vikarie

Redovisningsekonom vikarie – Vindex tillhandahåller konsultlösning Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi arbetar med utgör antalet tillsatta konsulter inom redovisning den…

Vikarie accountant

Vikarie accountant – Vindex bistår med interimslösning Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta…

Vikarie business control

Vikarie Business Control – Vindex tillhandahåller konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom business control har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar på daglig basis Business Controllers som befinner sig på…

Vikarie Business Controller

Vikarie Business Controller – Vindex bistår med konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom Business Controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar på dagligen Business Controllers som befinner sig på…

Vikarie Business Intelligence

Vikarie Business Intelligence – Vindex förmedlar kvalitativ konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling och Business Intelligence har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen yrkesverksamma Business Controllers, Financial Controllers och BI-personer.…

Vikarie CFO

Vikarie CFO – Vindex bistår med rätt konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten specialisering som hittills har varit ett framgångsrecept.…

Vikarie chefscontroller

Vikarie chefscontroller – Vindex bistår med rätt konsultlösning Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades 2006. Det är i allra högsta grad fortsatt…

Vikarie Chief Financial Officer

Vikarie Chief Financial Officer – Vindex förmedlar rätt konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

Vikarie Compliance Officer

Vikarie Compliance Officer – Vindex förmedlar rätt konsultlösning Vindex förmedlar duktiga konsulter i rollen som Compliance Officer till våra kunder vid temporära behov, såsom vikariat. Som Compliance Officer har man ett övergripande…

Vikarie controller

Vikarie controller – Vindex förmedlar en kvalitativ konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers och Financial Controllers…

Vikarie controlling

Vikarie controlling – Vindex löser ditt behov med en konsult Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen verksamma Business Controllers och…

Vikarie ekonomichef

Vikarie ekonomichef – Vindex bistår med konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Specialiseringen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att…

Vikarie Finance Director

Vikarie Finance Director – Vindex tillhandahåller en konsultlösning Ett kontinuerligt arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit…

Vikarie Financial Analyst

Vikarie Financial Analyst – Vindex tillhandahåller konsultlösning Vindex förmedlar kompetenta konsulter till interimsuppdrag i roller som Financial Analyst. Financial Planning and Analysis är ett område med fokus på att planera och…

Vikarie Financial Director

Vikarie Financial Director – Vindex förmedlar rätt konsult Ett löpande arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medvetet vald inriktning som hittills har…

Vikarie Financial Planning and Analysis

Vikarie Financial Planning and Analysis – Vindex bistår med konsult Vindex förmedlar kompetenta konsulter till våra kunder inom Financial Planning and Analysing vid temporära behov så som vikariat. Financial Planning and Analysis…

Vikarie finanschef

Vikarie finanschef – Vindex förmedlar rätt konsultlösning Vindex arbetar med att löpande arbete förmedla konsulter inom ekonomifunktionen till våra kunder.  Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

Vikarie Group Controller

Vikarie Group Controller – Vindex förmedlar konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling är en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma i rollen som Group Controller. Ett utpräglat fokus ligger på…

Vikarie Group Financial Controller

Vikarie Group Financial Controller – Vindex tillhandahåller konsultlösning Tillsättningar av konsulter inom koncernredovisning har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma i rollen som Group Financial Controller.…

Vikarie head of business control

Vikarie Head of Business Control – Vindex hittar rätt konsultlösning Business Control är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades. Det är också i allra…

Vikarie Head of Business Controll

Vikarie Head of Business Controll – Vindex förmedlar konsultlösning Business Controll är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades. Det är också i allra högsta…

Vikarie Head of Finance

Vikarie Head of Finance – Vindex löser resursbehovet Ett löpande arbete med förmedling av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en typ av differentiering som har varit…

Vikarie junior controller

Vikarie junior controller – Vindex löser temporärt resursbehov Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln junior controller…

Vikarie Project Controller

Vikarie Project Controller – Vindex förmedlar konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln Project Controller som…

Vikarie projectcontroller

Vikarie projectcontroller – Vindex löser resursbehovet Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan start varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln projectcontroller som befinner sig…

Vikarie redovisare

Vikarie redovisare – Vindex tillhandahåller konsultlösning Vindex innehar redovisning som sitt huvudsakliga affärsområde. Relativt sett andra roller vi tillsätter inom ekonomi utgör antalet tillsatta konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten. Vår…

Vikarie redovisningsekonom

Vikarie redovisningsekonom – Vindex löser resursbehovet Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi arbetar med utgör antalet tillsatta konsulter inom redovisning den absoluta…