Head of Business Control vikarie

Head of Business Control vikarie – Vindex bistår med rätt konsultlösning

Business Control är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades. Det är också i allra högsta grad fortsatt ett fundamentalt affärsområde. Att tillhandahålla chefskonsulter till tjänsten som Head of Business Control är därför extra prestigefyllt. Vi tar oss ann de uppdragen med största engagemang och entusiasm. Vi intervjuar ständigt Business Controllers med erfarenhet av personalansvar och konsultrollen. Detta minutiösa arbete har givit oss en god kunskap kring vilka Head of Business Controllers som är verksamma på marknaden. Genom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas. Detta gör det möjligt för oss att snabbt erbjuda en kvalitativ lösning på ett akut behov, såsom ett vikariat.

Vindex mångåriga erfarenhet av att hjälpa kunder med behov av kompetent personal inom controlling-funktionen i kombination med en grundad förförståelse när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga fungerande lösningar har visat sig vara ett framgångsrecept. Vi jobbar hårt för att bibehålla vår position som en ledande aktör vid konsulttillsättningar av chefspersoner inom Business Control.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.