Chefscontroller konsult

Chefscontroller konsult – Vindex bistår med rätt konsultlösning

Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades. Det är fortsatt ett fundamentalt affärsområde. Att få hjälpa till och tillsätta en chefscontroller är extra prestigefyllt. Vi tar oss ann dessa förfrågningar med största engagemang och entusiasm. Vi intervjuar på kontinuerlig basis controllers med erfarenhet av personalansvar och som innehar en mycket god konsultvana. Detta mångårig arbete har givit oss en god kunskap kring vilka chefscontrollers som är verksamma på marknaden. Genom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas. Detta gör det möjligt för oss att snabbt erbjuda en kvalitativ lösning på ett temporärt behov.

Vindex har en mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder med behov av kompetent personal inom controlling. I kombination med en grundad förförståelse när det gäller att matcha rätt och hitta fungerande lösningar har detta visat sig vara ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder. Detta gör vi genom att jobba hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid tillsättningar av konsulter till rollen som chefscontroller.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.