Interim övriga roller

Accountant consultant

Accountant consultant – Vindex tillhandahåller rätt konsultlösning Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta…

Accountant interim

Accountant interim – Vindex löser ditt konsultbehov Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta…

Business control interim

Business control interim – Vindex hjälper dig att hitta rätt konsult Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers som befinner…

Business Controller interim

Business Controller interim – Vindex hjälper dig att hitta rätt konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma…

Business controlling interim

Business controlling interim – Vindex tillhandahåller rätt konsult Tillsättningar av interimskonsulter inom business controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers som befinner sig på…

Business Intelligence Consultant

Business Intelligence Consultant – Vindex förmedlar rätt lösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling och Business Intelligence har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen yrkesverksamma Business Controllers, Financial Controllers och BI-personer.…

Business Intelligence interim

Business Intelligence interim – Vindex förmedlar rätt konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling och Business Intelligence har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen yrkesverksamma Business Controllers, Financial Controllers och BI-personer.…

Business Intelligence konsult

Business Intelligence konsult – Vindex förmedlar rätt lösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling och Business Intelligence har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen yrkesverksamma Business Controllers, Financial Controllers och BI-personer.…

CFO consultant

CFO consultant – Vindex hjälper dig att hitta rätt konsult Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit…

CFO interim

CFO interim – Vindex hjälper dig till rätt konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

CFO konsult

CFO konsult – Vindex hjälper dig hitta rätt konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

Chefscontroller interim

Chefscontroller interim – Vindex tillhandahåller rätt konsultlösning Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades 2006. Det är i allra högsta grad fortsatt ett…

Chief Financial Officer interim

Chief Financial Officer interim – Vindex hittar rätt konsult Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

Compliance Manager interim

Compliance Manager interim – Vindex tillhandahåller rätt konsult Vindex förmedlar kompetenta konsulter i rollen som Compliance Manager vid temporära behov av dessa personer hos våra kunder. Som interim Compliance Manager har…

Compliance Officer interim

Compliance Officer interim – Vindex är din partner vid interimt behov Vindex förmedlar kompetenta Compliance Officer-konsulter vid temporära behov av dessa personer hos våra kunder. Som interim Compliance Officer svarar…

Controller consultant

Controller consultant – Vindex erbjuder rätt konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers och Financial Controllers som…

Controller interim

Controller interim – Vindex löser snabbt ditt konsultbehov Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers och Financial Controllers…

Controlling consultant

Controlling consultant – Vindex hittar din konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers och Financial Controllers som…

Controlling interim

Controlling interim – Vindex tillhandahåller rätt konsult Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers och Financial Controllers som…

Ekonomichef interim

Ekonomichef interim – Vindex hjälper dig till rätt konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

Finance Controller interim

Finance Controller interim – Vindex förmedlar rätt konsultlösning Tillsättningar av interim Finance Controllers spelar en viktig roll i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Finance Controllers som befinner sig på uppdrag och som innehar en…

Finance Director interim

Finance Director interim – Vindex löser konsultbehovet Ett löpande arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

Finance Manager interim

Finance Manager interim – Vindex hittar rätt konsultlösning Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept.…

Financial Analyst Consultant

Financial Analyst Consultant – Vindex hittar rätt lösning Vindex förmedlar kompetenta konsulter till interimsuppdrag i roller som Financial Analyst. Våra kunder har ofta behov av ett flertal roller med finansiell inriktning.…

Financial Analyst interim

Financial Analyst interim – Vindex förmedlar rätt konsult Vindex förmedlar kompetenta konsulter till interimsuppdrag i roller som interim Financial Analyst. Financial Planning and Analysis är ett område med fokus på att…

Financial Controller interim

Financial Controller interim – Vindex bistår med rätt konsult Tillsättningar av interim Financial Controller spelar en viktig roll i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Financial Controllers som befinner sig på uppdrag och som innehar…

Financial director interim

Financial Director interim – Vindex förmedlar rätt konsult Ett löpande arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit…

Financial Manager interim

Financial Manager interim – Vindex förmedlar rätt konsultprofil Ett löpande arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit…

Financial Planning and Analysis interim

Financial Planning and Analysis interim – Vindex hittar rätt konsult Vindex förmedlar kompetenta konsulter till interimsuppdrag inom Financial Planning and Analysing. Våra kunder har ofta behov av ett flertal roller med…

Finanschef interim

Finanschef interim – Vindex hittar rätt konsultlösning Ett löpande arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett…

Group Controller interim

Group Controller interim – Vindex bistår med rätt konsult Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma i rollen som Group Controller som…

Group Financial Controller interim

Group Financial Controller interim – Vindex finner rätt konsultlösning Tillsättningar av konsulter på interimsbasis inom koncernredovisning har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma i rollen…

Head of accounting interim

Head of Accounting interim – Vindex hittar rätt konsultprofil Accounting är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan start. Det är också i hög grad fortsatt ett…

Head of Business Control interim

Head of Business Control interim – Vindex tillhandahåller rätt konsultlösning Business Control är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades. Det är också i allra…

Head of Business Controll interim

Head of Business Controll interim – Vindex löser ert konsultbehov Business Control är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades. Det är också i allra…

Head of Finance interim

Head of Finance interim – Vindex hittar rätt konsultlösning Ett löpande arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har…

Head of Financial Control interim

Head of Financial Control interim – Vindex hittar rätt konsultlösning Tillsättningar av interim Head of Financial Control har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Financial…

Junior controller interim

Junior controller interim – Vindex hjälper er till rätt konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln…

Project controller interim

Project controller interim – Vindex hittar rätt konsultlösning Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln Project Controller…

Projectcontroller interim

Projectcontroller interim – Vindex är din partner vid konsultbehov Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln projectcontroller…

Redovisare interim

Redovisare interim – Vindex förmedlar en kvalitativ konsultlösning Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den…

Redovisningschef interim

Redovisningschef interim – Vindex tillhandahåller rätt typ av konsult Redovisning är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades 2006. Det är fortsatt i allra högsta…

Redovisningsekonom interim

Redovisningsekonom interim – Vindex hjälper med rätt konsult Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den…