CFO interim

CFO interim – Vindex hjälper dig till rätt konsultlösning

Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att få möjligheten att leverera chefer, dvs interim CFO, är extra prestigefyllt för oss. Vi tar oss därför ann dessa förfrågningar från kunderna med stor entusiasm. Vår kompetens är som allra starkast vad gäller tillsättningar av konsulter på positionen som CFO interim. Detta mycket tack vare ett initierat och målmedvetet dagligt arbete med att intervjua dessa typer av profiler.

Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur ekonomi och redovisning fungerar har hittills varit ett lyckat drag. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid konsulttillsättning av interim CFO till våra kunder.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.