Chief Financial Officer konsult

Chief Financial Officer konsult – Vindex löser temporära behovet

Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att få möjligheten att leverera chefer, dvs Chief Financial Officer, är extra motiverande för oss. Vi tar oss ann dessa förfrågningar från kunderna med största engagemang. Vår kompetens är stark och vår erfarenhet stor vad gäller tillsättningar av konsulter på positionen som Chief Financial Officer. Detta mycket tack vare dels ett initierat arbete med att varje vecka intervjua dessa typer av profiler, men också erfarenheten av att ha genomfört ett större antal lyckade tillsättningar.

Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur ekonomi och redovisning fungerar har hittills varit ett lyckat drag. Vi vill också framåt vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid konsulttillsättningar av Chief Financial Officers.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.