Redovisningsekonomer, Redovisningsansvariga och Financial Controllers

Erica Röös har en bakgrund inom den finansiella sektorn, där hon bland annat har arbetat som rådgivare på Handelsbanken och Danske Bank. Hon har erfarenhet inom bank, försäkring och retail samt har även arbetat som affärssystemskonsult. Erica har en civilekonomexamen från Umeå universitet.