Redovisningsekonomer, Redovisningsansvariga och Financial Controllers

Erica Röös har arbetat med att tillsätta samtliga roller inom en ekonomifunktion sedan hon började på Vindex 2017. Erica har en bakgrund inom den finansiella sektorn, där hon bland annat har arbetat som rådgivare på två av storbankerna. Hon har dessutom tidigare arbetslivserfarenhet inom bank, försäkring och retail. Erica har under sitt yrkesliv även axlat rollen som affärssystemskonsult, där hon varit delaktig i systemimplementationer och uppgraderingar. Erica har en civilekonomexamen vid Umeå universitet och har sina rötter i Sundsvall. Erica kan hjälpa er med behov i Stockholm, men även i norr!