Rolf Pettersson (Vindex), Rekryterare - Redovisningschefer och redovisningsansvariga

Rolf Pettersson

Redovisningschefer och redovisningsansvariga

Rolf Pettersson har en bakgrund som Nordisk Shared Service Center Manager och Nordisk ekonomichef på Baxter (läkemedel/medicinteknik). Dessförinnan har han arbetat som ekonomichef, Controller och redovisningsansvarig på industribolag samt även inom bank, revision, IT och hotell.