Business Controllers och Redovisningskonsulter

Emma Borg har arbetat inom ekonomifunktionen i 9 år och på flera olika bolag, främst inom media. Hennes senaste roll var som Business Controller på Bonnier. Emma har en kandidatexamen i ekonomi från Linnéuniversitetet och har arbetat som rekryterare på Vindex i två år.