Johanna Stenmark (Vindex), Rekryterare - Redovisningschefer och Financial Controllers

Johanna Stenmark

Redovisningschefer och Financial Controllers

Sedan sin start på Vindex i augusti 2015 har Johanna Stenmark träffat över 2000 ekonomer och många återkommande kunder vänder sig direkt till henne gällande både konsulttillsättningar och rekryteringar. Johanna har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet och har även läst socialpsykologi och sociologi. Hon tycker att något av det roligaste i rollen som rekryterare är mötet mellan människor.