Redovisningschefer och Financial Controllers

Sedan sin start på Vindex har Johanna Stenmark träffat över 1500 ekonomer och många återkommande kunder vänder sig direkt till henne gällande både konsulttillsättningar och rekryteringar. Johanna har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet och har även läst socialpsykologi och sociologi. Hon tycker att något av det roligaste i rollen som rekryterare är mötet mellan människor.