Group financial controller

Rekrytering Group financial controller

I företag med behov av ett flertal controller-roller med olika profilering är financial controller vanligtvis en roll med fokus på finalt ansvar för bokslut och redovisning på bolagen, eller de legala enheterna. Group financial controller är vanligtvis en teamledande roll med ansvar för en gruppering av controllers med olika specialiteter. Den innebär i allmänhet koordinerande och arbetsledande uppgifter, analyserande, kvalitetskontrollerande, sammanställande och rapporterande till högre nivåer. Utbildning och erfarenhet av redovisning och ekonomi utgör en god grund för verksamhet i rollen financial controller. Verksamheten är inriktad på att säkerställa korrekt redovisning genom analys av resultat och på rapportering till bolagsledning, revisorer, myndigheter, i vissa fall även bankkontakter.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.