Head of Business Control

Head of Business Control – Vindex är din partner vid rekryteringsbehov

Controlling är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades och är i allra högsta grad fortsatt ett fundamentalt affärsområde. Att få möjligheten att tillsätta personer till tjänsten som Head of Business Control är därför extra prestigefyllt och något som vi tar oss ann med största engagemang och entusiasm. Vi intervjuar på kontinuerlig basis kandidater som befinner sig på uppdrag och som innehar en fast tjänst, med ett utpräglat fokus på de som är intresserade av att byta arbetsplats inom en snar framtid. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap kring vilka profiler som är verksamma på marknaden och genom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas.

Vindex mångåriga erfarenhet av att hjälpa kunder med behov av kompetent personal inom controlling-funktionen i kombination med en grundad förförståelse när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga fungerande lösningar har visat sig vara ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid rekrytering till rollen som Head of Business Control.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.