Compliance Officer konsult

Compliance Officer konsult – Vindex bistår med lösning på resursbehovet

Vindex förmedlar duktiga konsulter i rollen som Compliance Officer till våra kunder vid temporära behov, såsom vikariat. Som Compliance Officer har man ett övergripande ansvar att säkerställa att lagstiftning, regelverk, policies, kvalitetskrav och codes of conducts efterlevs i egen verksamhet, hos underleverantörer, affärspartners eller kunder. Vindex intervjuar dessa typer av profiler på kontinuerligt basis och har ett stort nätverk av tillgängliga konsulter redo att påbörja uppdrag omgående.

Vi har kontinuerlig kontakt med vårt nätverk av Compliance Officers och specialister. Vi är därför väl rustade att snabbt lösa uppkomna temporära resursbehov genom att erbjuda kvalitativa konsultlösningar.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.