Projectcontroller konsult

Projectcontroller konsult – Vindex hjälper till vid resursbehov

Tillsättningar av interimskonsulter inom controlling till våra kunder har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer med titeln projectcontroller som befinner sig på uppdrag och som innehar en fast tjänst. Ett utpräglat fokus ligger på som inom kort kommer bli tillgängliga för nya uppdrag.

Utifrån detta arbete kan vi snabbt hitta och erbjuda en kvalitativ lösning på det temporära behovet som uppstått hos våra kunder. Excel är ett mycket viktigt verktyg för en projectcontroller. För att säkerställa en hög grad av kompetens inom detta får samtliga kandidater genomföra ett Excel-test i samband med intervju. Vi säkerställer även hög grad av redovisningskompetens med hjälp av framtagna kunskapstest inom redovisning. Vi är väl medvetna om att behov ofta uppstår med mycket kort varsel. Därför arbetar vi proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.