Head of Financial Control konsult

Head of Financial Control konsult – Vindex bistår med kvalitativ lösning

Tillsättningar av interimskonsulter inom ekonomi utgör hela grunden för Vindex verksamhet. Vi intervjuar på daglig basis Financial Controllers med personalansvar som arbetar i rollen som interimskonsult. Ett utpräglat fokus ligger på de som är intresserade av att påbörja nya uppdrag inom en snar framtid och levererar goda resultat.

Genom detta intervjuande kan vi snabbt matcha rätt och erbjuda en kvalitativ lösning på det temporära behovet som uppstått. I det dagliga arbetar en redovisningsekonom och en Financial Controller på nästan exakt samma vis sett till arbetsuppgifter, med skillnaden att en Financial Controller i regel innehar en lite mer analytisk roll. Vi säkerställer därför hög grad av redovisningskompetens med hjälp av framtagna kunskapstest inom redovisning. En Head of Financial Control innehar det övergripande ansvaret för funktion, vilket ofta innefattar ett personalansvar. Därför är vi extra noga med att bedöma ledaregenskaper hos alla våra kandidater.

Vi är väl medvetna om att behov ofta uppstår med mycket kort varsel. Vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.