Redovisningschef konsult

Redovisningschef konsult – Vindex förmedlar rätt typ av konsult

Vindex är specialister på interimstillsättningar inom redovisning. Det är i allra högsta grad ett fundamentalt affärsområde. Att få möjligheten att förmedla en konsult i rollen som redovisningschef är därför extra prestigefyllt och något som vi tar oss ann med största engagemang och entusiasm. Vi intervjuar på kontinuerligt redovisningspersoner med erfarenhet av personalansvar och som innehar en mycket god konsultvana. Detta långsiktiga och idoga arbete har givit oss en god kunskap kring vilka redovisningschefer som är verksamma på marknaden. Genom kontinuerlig dialog med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas. Detta gör det i sin tur möjligt för oss att snabbt erbjuda en kvalitativ lösning på ett akut resursbehov.

Vindex har en mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder med behov av kompetent personal inom redovisning. I kombination med en grundad förförståelse när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga fungerande lösningar har vi hittills varit framgångsrika. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder. Detta gör vi genom att jobba hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid konsulttillsättningar av chefspersoner inom redovisning.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.