Business Controlling konsult

Business Controlling konsult – Vindex tillhandahåller rätt lösning

Business Controlling är ett område som sedan start varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi genomför varje vecka ett flertal intervjuer med personer verksamma inom Business Controlling. Ett utpräglat fokus ligger på de som är intresserade av nya utmaningar inom en snar framtid och vill arbeta i en konsultroll.

Detta kontinuerliga intervjuande har utmynnat i en mycket relevant och aktuell databas, vilket i sin tur möjliggör att vi snabbt kan hitta och erbjuda rätt typ av konsult vid temporära behov. Excel är ett mycket viktigt verktyg för en controller och för att säkerställa att den kunskapen är hög får samtliga kandidater genomföra ett Excel-test i samband med intervju. Vi säkerställer även hög grad av redovisningskompetens med hjälp av framtagna kunskapstest inom redovisning. Vi är väl medvetna om att behov ofta uppstår med mycket kort varsel. Vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett konsultbehov redan när det uppstår.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.