Business Controller konsult

Business Controller konsult – Vindex bistår med kvalitativ konsultlösning

Tillsättningar av interimskonsulter inom Business Controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen personer verksamma i rollen som Business Controller. Ett särskilt fokus ligger på de som är intresserade av nya utmaningar och vill lockas av arbete i en konsultroll.

Detta kontinuerliga intervjuande har utmynnat i en mycket relevant databas, vilket i sin tur möjliggör att vi snabbt kan hitta och erbjuda rätt typ av konsult vid temporära behov. Excel är ett mycket viktigt verktyg för en Business Controller och för att säkerställa att den kunskapen är hög får samtliga kandidater genomföra ett Excel-test i samband med intervju. Vi säkerställer även hög grad av redovisningskompetens med hjälp av framtagna kunskapstest inom redovisning. Vi är väl medvetna om att behov ofta uppstår med kort varsel. Vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.