Head of Finance konsult

Head of Finance konsult – Vindex tillhandahåller kvalitativ lösning

Ett löpande arbete med förmedling av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé. Inriktningen på ekonomer är en typ av differentiering som har varit framgångsrik för oss. Att få möjligheten att leverera chefskonsulter, dvs Head of Finance, är därför extra prestigefyllt för oss. Vi tar oss ann dessa uppdrag med stor dedikation och engagemang. Vår kompetens är stark när det gäller tillsättningar av konsulter på positionen som Head of Finance. Detta mycket tack vare ett initierat och målmedvetet dagligt arbete med att intervjua dessa typer av profiler samt en mycket god kännedom om marknaden och våra kunder.

Vindex gedigna erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur ekonomifunktioner fungerar har hittills varit framgångsrikt. Vi vill framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid konsulttillsättning av interim Head of Finance till våra kunder vid uppkomna temporära behov.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.