Finance Controller konsult

Finance Controller konsult – Vindex hjälper till att lösa temporära behov

Tillsättningar av konsulter inom controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen duktiga Finance Controllers som är verksamma på marknaden. Ett utpräglat fokus ligger på de som är intresserade av att byta arbetsplats inom en snar framtid och trivs i rollen som konsult.

Genom ovan beskrivna arbete kan vi snabbt matcha rätt och erbjuda en kvalitativ lösning på det temporära behovet som uppstått. I det dagliga arbetar en redovisningsekonom och en Finance Controller på nästan exakt samma vis sett till arbetsuppgifter, med skillnaden att en Finance Controller i regel innehar en lite mer analytisk roll. Vi säkerställer därför hög grad av redovisningskompetens med hjälp av framtagna kunskapstest inom redovisning. Vi är väl medvetna om att behov ofta uppstår med mycket kort varsel. Därför arbetar vi proaktivt med att intervjua, så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.