Redovisare konsult

Redovisare konsult – Vindex bistår med kvalitativ resurslösning

Redovisning är Vindex huvudsakliga affärsområde. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten, både historiskt sett och i nuläget. Vår kompetens är som med andra som allra starkast vad gäller tillsättningar av redovisningsekonomer. Detta mycket tack vare ett dagligt arbete med att intervjua personer inom yrkesverksamma inom redovisning. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap om hur marknaden ser ut bland redovisningsekonomer. Genom kontinuerlig dialog och uppföljning med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas som gör det möjligt för oss att snabbt matcha rätt och erbjuda en kvalitativ konsultlösning på ett akut resursbehov i form av en redovisare.

Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom redovisning till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur en ekonomiavdelning fungerar har hittills varit ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid konsulttillsättningar av redovisare.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.