Head of Business Control konsult

Head of Business Control konsult – Vindex bistår med rätt konsultlösning

Business Control är ett område inom vilket Vindex är experter. Det är i allra högsta grad ett av de viktigaste affärsområdena för oss. Att tillhandahålla chefskonsulter till tjänsten som Head of Business Control är därför extra prestigefyllt. Vi tar oss ann dessa typer av förfrågningar med största engagemang och entusiasm. Vi intervjuar på kontinuerlig basis Business Controllers med erfarenhet av personalansvar och konsultrollen. Detta gedigna och långsiktiga arbete har givit oss en god kunskap kring vilka personer aktiva som Head of Business Control som är verksamma på marknaden. Genom kontinuerlig dialog med dessa profiler har vi tillgång till en mycket aktuellt och relevant databas. Detta gör det möjligt för oss att snabbt erbjuda en kvalitativ lösning på ett uppkommet temporärt behov.

Vindex mångåriga erfarenhet av att hjälpa kunder med behov av kompetent personal inom controlling-funktionen i kombination med en grundad förförståelse när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga fungerande lösningar har visat sig vara ett framgångsrecept. Vi arbetar hårt för att bibehålla vår position som en ledande aktör vid konsulttillsättningar av chefspersoner inom Business Control.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.