Redovisningsekonom konsult

Redovisningsekonom konsult – Vindex löser resursbehovet

Redovisning är det affärsområde som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Vi tillsätter flest antalet konsulter inom redovisning, både historiskt sett och i nuläget. Vår kompetens är med andra ord som allra starkast vad gäller tillsättningar av redovisningsekonomer. En nyckel till detta är ett dagligt arbete med att intervjua personer yrkesverksamma inom redovisning. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap om hur marknaden ser ut bland Stockholms redovisningsekonomer. Genom kontinuerlig kontakt och uppföljning med dessa personer har vi tillgång till en mycket relevant och aktuell databas som möjliggör en snabb matchning och lösning på ett temporärt resursbehov av en redovisningsekonom.

Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom redovisning till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur en ekonomiavdelning fungerar har hittills varit lyckat. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder. Vi jobbar därför hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid konsulttillsättningar av redovisningsekonomer.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.