Controller konsult

Controller konsult – Vindex tillhandahåller rätt typ av konsultlösning

Tillsättningar av konsulter inom området för controlling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar på daglig basis kompetenta och duktiga Business Controllers och Financial Controllers som är verksamma på marknaden. Ett utpräglat fokus ligger på de som är intresserade av att byta arbetsplats inom kort och är intresserade av konsultrollen.

Genom detta dagliga arbete med att intervjua, kan vi snabbt hitta och erbjuda en kvalitativ lösning på det temporära behovet som uppstått. Excel är ett mycket viktigt verktyg för en controller och vi säkerställer att den kunskapen är hög genom att låta samtliga genomgå ett Excel-test i samband med intervju. Vi säkerställer även hög grad av redovisningskompetens med hjälp av framtagna kunskapstest inom redovisning. Vi är väl medvetna om att behov ofta uppstår med mycket kort varsel. Därför arbetar vi proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett temporärt behov av en controller med en konsult redan när det uppstår.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.