Business control konsult

Business Control konsult – Vindex förmedlar rätt konsultlösning

Tillsättningar av interimskonsulter inom business control har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar varje dag verksamma Business Controllers. Ett särskilt fokus ligger på de som är intresserade av nya möjligheter inom en snar framtid och vill arbeta i en konsultroll.

Detta idoga intervjuande har utmynnat i en mycket relevant databas, vilket i sin tur möjliggör att vi snabbt kan hitta och erbjuda rätt typ av konsult vid temporära behov. Excel är ett mycket viktigt verktyg för en controller och för att säkerställa att den kunskapen är hög får samtliga kandidater genomföra ett Excel-test i samband med intervju. Vi säkerställer även hög grad av redovisningskompetens med hjälp av framtagna kunskapstest inom redovisning. Vi är väl medvetna om att behov ofta uppstår med mycket kort varsel. Vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.