Compliance manager konsult

Compliance Manager konsult – Vindex bistår med rätt konsultlösning

Vindex förmedlar duktiga och erfarna konsulter i rollen som Compliance Manager till våra kunder vid temporära behov. Som Compliance Manager konsult har man ett övergripande ansvar att säkerställa att lagstiftning, regelverk, policies, kvalitetskrav och codes of conducts efterlevs i egen verksamhet, hos underleverantörer, affärspartners eller kunder. Vindex intervjuar kontinuerligt dessa typer av profiler och har ett stort nätverk av tillgängliga konsulter redo att börja med kort varsel.

Vi har kontinuerlig kontakt med vårt nätverk av Compliance Managers och specialister. Vi är därför väl rustade att snabbt lösa uppkomna temporära resursbehov och snabbt tillhandahålla en kvalitativ konsultlösning.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag.