Arbetsbeskrivning redovisningsekonom

Arbetsbeskrivning redovisningsekonom – Vindex

En redovisningsekonom har till syfte att arbeta med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska aktiviteter i företaget.

Utöver den löpande redovisningen innebär jobbet som redovisningsekonom arbete med uppgifter såsom in- och utbetalningar, upprättande av månads- och årsbokslut, avstämning av balanskonton, moms- och skattedeklarationer, årsredovisningar och inkomstdeklaration. Vidare ingår analys av resultatet av bokslutet för att söka förklaringar till eventuella avvikelser och lägga fram bokslutsrapport till företagsledningen. Det gäller även att vara revisorerna behjälplig vid revisionstillfällena. Kontakter med myndigheter såsom Skatteverket kan även förekomma.

I arbetsbeskrivningen kan det också ingå att utveckla redovisningsprocessen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar redovisningsekonomen i prognos- och budgetarbetet och gör bedömningar av intäkter och utgifter för en viss framtida tidsperiod.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor kring ovan arbetsbeskrivning eller vill ha ett offertförslag.