Rekrytering arbetsbeskrivningar

Arbetsbeskrivning CFO

Arbetsbeskrivning CFO – Vindex I rollen som CFO är arbetet allt som oftast fokuserat på det strategiska arbetet och man innehar det yttersta ansvaret för bolaget/koncernens affärsutveckling och ekonomiska styrning.…

Arbetsbeskrivning controller

Arbetsbeskrivning controller – Vindex I rollen som Business Controller är huvuduppgiften att analysera och tolka företagets ekonomiska siffror och med detta som underlag agera stöd till ledningen vad gäller verksamhetsstyrningen…

Arbetsbeskrivning ekonomichef

Arbetsbeskrivning ekonomichef – Vindex I rollen som ekonomichef är arbetet allt som oftast fokuserat på det strategiska arbetet och man innehar det yttersta ansvaret för bolaget/koncernens affärsutveckling och ekonomiska styrning.…

Arbetsbeskrivning redovisningsekonom

Arbetsbeskrivning redovisningsekonom – Vindex En redovisningsekonom har till syfte att arbeta med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska aktiviteter i företaget. Utöver den löpande redovisningen innebär jobbet…