Arbetsbeskrivning CFO

Arbetsbeskrivning CFO – Vindex

I rollen som CFO är arbetet allt som oftast fokuserat på det strategiska arbetet och man innehar det yttersta ansvaret för bolaget/koncernens affärsutveckling och ekonomiska styrning. Man har rollen att rapportera ekonomifunktionens arbete till VD och styrelse och man arbetar med att utforma och utveckla arbetssätt, rutiner och riktlinjer. I detta strategiska arbetet innefattas uppgifter såsom: budgetering, uppföljning samt analyser, verksamhetsstyrning, affärsutveckling och ett ytterst övergripande ansvar för siffrorna i den löpande redovisning inkluderat bokslut och årsredovisningar.

I rollen ingår också ett direkt och ett indirekt personalansvar för samtliga anställda personer i ekonomifunktionen, vilket ställer höga krav på goda ledarskapsegenskaper. Detta innebär ofta ett övergripande ansvar för både redovisningsfunktionen och controlling-funktionen och ett direkt personalansvar för redovisningschefen och Head of Business Control.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor kring arbetsbeskrivningen eller vill ha ett offertförslag för en CFO.