Rekrytering

Vindex är specialister på rekrytering av redovisningsekonomer, controllers och lönespecialister, på både junior och senior nivå. Vi har sedan starten 2006 hjälpt våra kunder med rätt personer till deras ekonomiavdelningar. De flesta av oss som arbetar på Vindex har själva en bakgrund inom ekonomi, såsom redovisningschef, controller, CFO eller revisor och har därför både praktisk och teoretisk förståelse för arbetet inom en ekonomiavdelning. Vi genomför ett tiotal intervjuer varje dag av personer med dessa roller och tror oss ha en god känsla att hitta rätt person till rätt roll – både med hänsyn till kandidaternas personliga egenskaper, kunskap och erfarenhet.

  Roller som vi tillsätter

  Vi tillsätter bland annat följande roller: CFO, ekonomichef, business controller, redovisningschef, koncernredovisningsekonom redovisningsekonom, lönespecialist och ekonomiassistent. Varierade namn på dessa titlar, mellanting och angränsande roller förekommer naturligvis och vi tillsätter givetvis sådana också.

  Kompetens och personlighet

  Vid rekrytering lägger vi stort värde på kompetens, men framför allt att personligheten passar in i gruppen. Därmed är processen lite annorlunda i relation till hur processen ser ut vid interimstillsättningar. Med utgångspunkt i kundens behov och kravprofil, screenar vi fram kandidater utifrån det specifika behovet och hittar rätt person med avseende på kompetens och personlighet.

  Kravprofil

  Initialt i rekryteringsprocess fastställs en kravprofil i tät dialog med kunden. Denna kravprofil ligger till grund för vårt fortsatta arbete att ta fram rätt typ av kandidat, baserat på kompetens, personlighet och kundens arbetsmiljö. I denna process är det även viktigt för oss löpande ha avstämningar med anställande chef, då denne har bäst insikt i den miljön som kandidaten skall verka i, både avseende arbetsuppgifter och kultur.

  Vårt arbete med search utifrån kravprofilen och i detta skede har vi en stor fördel i form av att vi även innan den aktuella rollen endast arbetat med intervjuer och tillsättningar av personer inom exakt samma område. Både för att vi blir bättre på att förstå nyanser mellan erfarenhet hos exempelvis redovisningsansvariga för K3-bolag och för att vi redan har träffat ett stort antal av dessa personer för andra roller. Tack vare ett nischat nätverk och genomförda intervjuer är chansen stor att vi hittar rätt kandidat i vårt nätverk – vi gör alltid gör ett större antal telefonavstämningar med de personer som vi tror kan vara lämpliga. Vi presenterar därefter ett urval av relevanta profiler för intervju direkt hos kund.

  Annonser

  Vi går ofta ut med annonser för roller men i nästan samtliga fall slutar det med att de kandidater vi får in via annonsen visar sig passa allra bäst för en annan roll än exakt den roll de just sökte till. Dessutom är vi ofta klara med tillsättningen innan de har hunnit söka rollen och komma på intervju till oss. Nästa vecka har vi dock ofta nya snarlika roller, så att kontinuerligt träffa nya kandidater inom vårt område är viktigt för oss och annonsen även fyller en god funktion.

  Intervjuer

  Vi genomför självklart intervjuer av samtliga personer som vi presenterar för kund och likaledes har dessa personer självklart accepterat att bli presenterade för kunden för den aktuella rollen. Detta gäller både för rekryteringar men även för samtliga interimsuppdrag. Vid intervjun gör vi själva en bedömning av dessa kandidater, baserat på personlighet och kompetens och utifrån dessa intervjuer och bedömningar presenterar vi kandidater som är lämpade för varje specifik rekrytering. Avseende kompetens försöker vi borra in oss i varje specialområde som personen har arbetat med för att därigenom förstå vilka framtida områden som personen både är intresserad av och har dokumenterade erfarenhet av. Specialområden kan vara allt ifrån att förvärsvärdeselimineringar inom koncernredovisning till komponentavskrivning enligt K3 eller att implementera en ny standard för IFRS för ett större bolag. Följdfrågor på dessa specialområden är viktiga och varierar självklart från fall till fall. Vi vill gärna förstå vilken kompetens en person besitter.

  Tester

  Som komplettering genomför vi vid önskemål även personlighetstester, logiska tester, komptensbaserade tester samt bakgrundskontroller på samtliga kandidater som är aktuella för anställning – allt för att tillhandahålla en process med hög kvalitet för både kund och kandidat. För roller utan chefsansvar kan vi exempelvis nämna att samtliga controllers vårt Exceltest, där vi med stor sannolikhet är den firma som testat flest i Sverige, medan redovisningsekonomer testas i ett kunskapstest gällande redovisningsregler.

  Hör gärna av dig om du är i behov av en ny person på ekonomiavdelningen
  Är Du i behov av en långsiktig lösning till din ekonomiavdelning, tveka inte att höra av dig till oss och berätta mer om ditt behov, så återkommer vi till dig.